Pierwszy dzień w CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy dzień w CSP

Data publikacji 29.08.2013

106 funkcjonariuszy rozpoczęło dziś w Centrum Szkolenia Policji blisko półroczną edukację na pierwszym po przyjęciu do służby, policyjnym szkoleniu oznaczonym symbolem SZP-8/13.

     W czasie uroczystej inauguracji szkolenia, w której uczestniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka i kadra dydaktyczno-wychowawcza CSP słuchacze poznali ofertę szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań i doskonalenia umiejętności w czasie wolnym od zajęć, wysłuchali skierowanego do nich listu Komendanta Głównego Policji i wykładu na temat etyki zawodowej policjanta.

     Pierwszy dzień w szkole poświęcony był również na zapoznaniesłuchaczy z organizacją procesu kształcenia iobowiązującymi w CSP regulaminami.

     Już od jutra rozpoczynają się zajęcia programowe – wszystkim z SZP-8/13 życzymy samych sukcesów w nauce.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS