Zakończenie SZP-2/13 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie SZP-2/13

Data publikacji 23.08.2013

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego. Do egzaminu końcowego na SZP-2/13 przystąpiło 197 słuchaczy. Egzamin dla wszystkich zakończył się powodzeniem.

     W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczył Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, kierownicy komórek organizacyjnych i nauczyciele policyjni Centrum Szkolenia Policji, a także bliscy naszych absolwentów.

     Słuchacze, którzy w czasie pobytu w CSP wzorowo wykonywali obowiązki służbowe zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. Zakończenie szkolenia było też doskonałą okazją do wręczenia dyplomów zwycięzcom IX edycji Turnieju Par Patrolowych.Ponadto jeden z absolwentów otrzymał świadectwo z wyróżnieniem – post. Mariusz Zbróg funkcjonariusz KWP Kielce, z egzaminu końcowego uzyskał ocenę wyróżniającą, a z ogólnego wyniku nauki bardzo dobrą.

     Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w służbie.

 

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS