Turniej Par Patrolowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Turniej Par Patrolowych

Data publikacji 22.08.2013

Już po raz 9 kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Policji zorganizowała konkurs dla słuchaczy z zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych. Obecna edycja Turnieju Par Patrolowych adresowana była do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/13 i odbyła się w dniach od 19 do 21 sierpnia.

     Przedsięwzięcie zorganizowali nauczyciele policyjni Zakładu Służby Prewencyjnej oraz Zakładu Interwencji Policyjnych przy współudziale kadry Wydziału Dowodzenia.

     Turniej przebiegał w 3 etapach:

     I etap – test wiedzy, do którego przystąpiło 30 słuchaczy,

     II etap – obejmował dwie konkurencje tj, policyjny tor przeszkód oraz strzelanie szybkie do którego zakwalifikowano 10 najlepszych par wyłonionych po I etapie,

     III etap – symulacja interwencji policyjnych do której zakwalifikowano 5 najlepszych par wyłonionych po II etapie turnieju.

     Po rozegraniu 4 konkurencji wyniki przedstawiały się następująco:

     Pierwsze miejsce w turnieju z łączną liczbą 160 punktów zajęli słuchacze VII kp. pl. 4 post. Grzegorz Muchacki i post. Michał Kwieciński.

     Drugie miejsce w turnieju z łączną liczbą 140 punktów zajęli słuchacze VII kp. pl. 1 post. Marek Firlej i post. Piotr Błędowski.

     Trzecie miejsce w turnieju z łączną liczbą 135 punktów zajęli słuchacze VII kp. pl. 4 post. Mariusz Zbróg i post. Andrzej Durlik.

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy też wszystkim słuchaczom, którzy przystąpili do turnieju.

 

 

mł. insp. Grzegorz Perz – Kierownik ZSP

zdj. Arkadiusz Jaskuła ZSP