Oficerowie prasowi doskonalą umiejętności - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oficerowie prasowi doskonalą umiejętności

Data publikacji 26.03.2013

22 marca br., w Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo – informacyjnej w Policji, oznaczonego symbolem OPM-2/13.

     Od 18 marca br., 12 policjantów zdobywało wiedzę między innymi z zakresu prowadzenia polityki informacyjnej w ramach realizacji codziennych zadań, budowania pozytywnego wizerunku policji oraz utrzymywania kontaktów i współpracy z przedstawicielami środków masowego przekazu. Celem głównym kursu było przygotowanie teoretyczne i praktyczne policjantów w zakresie wykonywania działalności prasowo – informacyjnej w Policji. Pod okiem dydaktyków CSP słuchacze poruszali kwestie związane m.in. z prawnymi i etycznymi uwarunkowaniami działań oficera prasowego jednostki policji oraz z praktycznymi aspektami udzielania wypowiedzi w sytuacji kryzysowej.

     Zajęcia na kursie realizowali nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Prewencyjnej, kom. Łukasz Szwejkowski - opiekun kursu oraz podkom. Marceli Śmiałek.

     Wszystkim absolwentom kursu życzymy samych sukcesów w służbie!

Tekst i zdjęcia Marceli Śmiałek ZSP