Mołdawska delegacja w Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mołdawska delegacja w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 20.03.2013

Wizyta przedstawicieli mołdawskiej Policji zorganizowana była przy współpracy MSW Mołdawii z Centrum ds. Zasobów Ludzkich i Praw Człowieka – CREDO, w ramach projektu „Umacnianie swobody zgromadzeń w Republice Mołdawii”. Projekt przewiduje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu ochrony porządku publicznego w tym m.in. zabezpieczania imprez masowych.

    Goście z Mołdawii spotkali się z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosławem Gałuszką oraz Pełnomocnikiem Komendanta CSP ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anną Rybicką-Nowek. Złożyli wizytę w Zakładzie Interwencji Policyjnych, gdzie obejrzeli zespół strzelnic i halę technik interwencji. W Policyjnym Centrum Dowodzenia zapoznali się z zadaniami i funkcjami obiektu, uczestniczyli też w prezentacji dotyczącej przygotowania kadr policyjnych do zabezpieczania imprez masowych i pełnienia roli spottersa.

     Wizytę delegacji mołdawskiej koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

hg

zdj. RomanMajewski WP