Delegacja Republiki Mołdawii - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Republiki Mołdawii

Data publikacji 11.10.2012

Przedstawiciele Departamentu Kadr Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także przedstawiciele Policji Republiki Mołdawii złożyli dziś wizytę w Centrum Szkolenia Policji.

         Wizyta związana jest z realizowanym przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP projektem pod nazwą „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzia wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”. Projekt skierowany jest do Republiki Mołdawii i składa się z panelu otwierającego, 8 szkoleń i panelu zamykającego. Zakres tematyczny obejmuje analizę kryminalną, innowacyjne techniki szkolenia, nowoczesne metody kryminalistyczne.

            Partnerem współrealizującym projekt jest Biuro Kadr i Szkolenia KGP odpowiedzialne za obszar dotyczący technik szkolenia.

         Delegacja Republiki Mołdawii poznała historię CSP, strukturę organizacyjną szkoły oraz zadania realizowane przez poszczególne komórki dydaktyczno-wychowawcze.

            Z delegacją spotkali się: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia mł. insp. Bogusława Gruszka, mł. insp. Paweł Dudkowski WP oraz podinsp. Beata Grubska WMiOSz.

 

hg

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz