Mistrzostwa Policji w Judo ! - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mistrzostwa Policji w Judo !

Data publikacji 05.10.2012

CEL ZAWODÓW 1.Popularyzacja judo. 2.Podnoszenie sprawności fizycznej policjantów oraz funkcjonariuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych. 3.Integracja środowiska policyjnego. 4.Wyłonienie zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.

                                                                KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

MISTRZOSTW POLSKI POLICJI

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

·         Centrum Szkolenia Policji

·         Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

·         Legionowskie Towarzystwo Sportowe

TERMIN ZAWODÓW

26 października 2012 roku

MIEJSCE ZAWODÓW

Hala Sportowa Centrum Szkolenia Policji

05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121

ADRES KORESPONDENCYJNY

Centrum Szkolenia Policji
 05-119 Legionowo ul. Zegrzyńska 121; tel. 22 6053821 lub 7253821 (linia MSW), faks (22) 6053570 lub 7253570 (linia MSW); e-mail: kierzip@csp.edu.pl

ZASADY UCZESTNICTWA

W ZAWODACH

KATEGORIE WAGOWE

Zawody zostaną rozegrane w niżej podanych kategoriach wagowych i wiekowych:

Mężczyźni:

-66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg, dodatkowo dwie kategorie wagowe dla zawodników powyżej 40. roku życia

do 81 kg i powyżej 81 kg.

Istnieje możliwość startu zawodników, którzy ukończyli 40. roku życia w kategorii z młodszymi zawodnikami.

Kobiety:

do 63 kg i powyżej 63 kg, bez względu na wiek.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia (śniadanie i obiad w dniu 26.10, śniadanie w dniu 27.10.) – jednostka delegująca. Opłata za zakwaterowania i wyżywienie przelewem na podstawie wystawionej faktury.

OPŁATA STARTOWA

Brak opłaty startowej

ZAKWATEROWANIE

Hotel Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, Centrum Szkolenia Policji 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121.

ZGŁOSZENIA

DO ZAWODÓW

 

UWAGA!!!!

Zgłoszenia do udziału w zawodach oraz potrzeby w zakresie zakwaterowania uczestników należy przesłać do dnia 22 października

2012 r. na nr faksu 22 6053570 lub 7253570 (linia MSW).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o
możliwości korzystania z bazy hotelowej przez członków poszczególnych reprezentacji decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

WERYFIKACJA

I LOSOWANIE

Weryfikacja i losowanie odbędą się w dniu 25 października 2012 r. po zakończeniu wagi oficjalnej w hali sportowej CSP.

PROGRAM ZAWODÓW

25.10.2012 – czwartek:

godz. 1700 – 2200 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników mistrzostw;

godz. 1700 – 2000 – waga nieoficjalna - hala sportowa CSP;

godz. 2000 – 2030 – waga oficjalna dla zakwaterowanych zawodników – hala sportowa CSP.

godz. 2030 – 2100 – weryfikacja i losowanie poszczególnych zawodników – hala sportowa CSP.

26.10.2012 – piątek:

godz. 8.00 – 8.30 – waga oficjalna pozostałych zawodników (niezważonych dzień wcześniej);

godz. 8.30 – losowanie;

godz. 8.00 – 9.00 – śniadanie;

godz. 10.30 – rozgrzewka;

godz. 11.00 – otwarcie zawodów;

godz. 11.30 – walki turniejowe;

godz. 14.45 – dekoracja zawodników;

godz. 15.00 – zakończenie zawodów;

godz. 15.00 – 16 00 – obiad.

27.10.2012 – sobota:

godz. 8.00 – 9.00 – śniadanie;

do godz. 1200  – wyjazd uczestników mistrzostw.

INNE INFORMACJE

Zawody zostały objęte Patronatem Honorowym Komendanta Głównego Policji.

Zawody zostaną rozegrana na trzech matach.

Zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie oraz ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI