Puchary i dyplomy dla zwycięzców - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Puchary i dyplomy dla zwycięzców

Data publikacji 03.11.2011

Dziś, w Centrum Szkolenia Policji, na uroczystym apelu dokonano podsumowania wiedzy i umiejętności, jakie zaprezentowali słuchacze podczas zawodów sportowych i turniejów wiedzy.

           Wyniki w poszczególnych konkurencjach przedstawiają się następująco:

rozgrywki w koszykówce

 • I miejsce                reprezentacja kadry Centrum Szkolenia Policji;
 • II miejsce              reprezentacja 2. plutonu, V kompanii szkolenia zawodowego
 • podstawowego SZP 3/11;
 • III miejsce             reprezentacja 2. plutonu, II kompanii szkolenia zawodowego
 • podstawowego SZP 2/11.

 

zawody strzeleckie

 • I miejsce                post. Rafał Krzyżanowski, II/3 szkolenie zawodowe
 • podstawowe SZP 2/11;
 • II miejsce               post. Paweł Baran, II/3, szkolenie zawodowe
 • podstawowe SZP 2/11;
 • III miejsce             post. Łukasz Grech, IV/1, szkolenie zawodowe
 • podstawowe SZP 3/11.

Turniej Par Patrolowych

 • I miejsce                post. Piotr Woszczak i post. Konrad Borowiec, II/3;
 • II miejsce               post. Michał Świerad i post. Kamil Bucior, II/2;
 • III miejsce              post. Marcin Fic i post. Marcin Borek, II/1.

Wszyscy są słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/11.

Turniej Mistrz Prawa 2011

 • I miejsce                post. Michał Świerad II/2;
 • II miejsce               post. Kamil Bucior II/2;
 • III miejsce              post. Józef Kozioł II/1.

Wszyscy są słuchaczami szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/11.

           Za zorganizowanie poszczególnych przedsięwzięć odpowiedzialni byli: Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych mł. insp. Grzegorz Winnicki – rozgrywki w koszykówce i zawody strzeleckie, Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz – Turniej Par Patrolowych oraz Kierownik Zakładu Służby Kryminalnej podinsp. Dariusz Kaszuba – odpowiedzialny za organizację turnieju Mistrz Prawa 2011.

           Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka oraz kierownicy komórek dydaktycznych.

           Serdecznie gratulujemy nagrodzonym! Wszystkim zaangażowanym w organizację zawodów sportowych i turniejów wiedzy bardzo dziękujemy!

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP i Mariusz Mazewski ZSS