Zakończenie służby - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie służby

Data publikacji 27.09.2011

Od 1 października br., asp. sztab. Mirosław Ilczuk, nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

           Asp. sztab. Mirosław Ilczuk pracował w Policji od 1990 roku. Do 2007 roku jego kariera zawodowa związana była z pełnieniem służby w jednostkach terenowych Policji.

            15 lipca 2007 roku, to początek pracy w CSP.

            Realizował zajęcia z zakresu prewencji na szkoleniach zawodowych podstawowych i kursach specjalistycznych. Koordynował zadania związane z przygotowaniem i realizacją służb patrolowych realizowanych przez słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego w jednostkach terenowych Policji.

            Zawsze był postrzegany jako policjant dyspozycyjny, odpowiedzialny, o dużym autorytecie zawodowym.

            W ostatnim dniu służby asp. Mirosława Ilczuka pożegnał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław Gałuszka i Kierownik Zakładu Służby Prewencyjnej mł. insp. Grzegorz Perz.

            Życzymy powodzenia i realizacji życiowych planów!

Hanna Grochowska

zdj. Mariusz Mazewski ZSS