Emerytura - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Emerytura

Data publikacji 02.09.2011

Po 20 latach służby w Policji mł. insp. Jerzy Karbarz podjął decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne.

           Mł. insp. Jerzy Karbarz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

           Pracę w Centrum Szkolenia Policji rozpoczął w 2000 roku. Od 4 lat pełnił funkcję Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej.

            Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostkach terenowych Policji z powodzeniem wykorzystywał w pracy dydaktycznej. Wielokrotnie uczestniczył w opracowywaniu programów szkolenia i narzędzi oceny słuchaczy.

            Dał się poznać jako człowiek odpowiedzialny, sumienny, cieszący się uznaniem i autorytetem wśród kolegów.

Hanna Grochowska

zdj. Roman Majewski WP