Z wizytą w Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Z wizytą w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 06.07.2011

W Centrum Szkolenia Policji gościło dziś troje przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM). Celem wizyty była wymiana doświadczeń ze stroną macedońską w zakresie mechanizmów ochrony praw człowieka w działalności służb policji.

            Trzydniowe przedsięwzięcie zorganizowane w ramach programu pomocowego UE TAIEX koordynowało Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

            W planie spotkania z przedstawicielami polskiej Policji znalazła  się również wizyta w Centrum Szkolenia Policji.

            Przedstawiciele FYROM byli zainteresowani działalnością policyjnych Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, zakresem treści nauczania dot. ochrony praw człowieka, zawartymi w programach kursów i szkoleń policyjnych, a także sposobami przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji  i nadużycia siły w czasie akcji policyjnych.

          Podczas spotkania z Zastępcą Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosławem Gałuszką, Naczelnikiem Wydziału Prezydialnego mł. insp. Tomaszem Piechowiczem oraz podkom. Anną Rybicką-Nowek – Pełnomocnikiem Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, goście zapoznali się z działalnością dydaktyczną szkoły. Kolejnym etapem wizyty  była prezentacja CSP.


Hanna Grochowska   

zdj. Roman Majewski WP