Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XXIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” zakończony!

Data publikacji 22.06.2011

W dniach 20 - 22 czerwca br., w Centrum Szkolenia Policji odbył się XXIV Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. W konkursie uczestniczyło 34 zawodników - najlepszych policjantów ruchu drogowego reprezentujących Komendy Wojewódzkie Policji, Komendę Stołeczną Policji oraz na zasadzie honorowego uczestnictwa dwóch żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.

       Głównym celem konkursu było przede wszystkim doskonalenie oraz sprawdzenie wiedzy, umiejętności praktycznych funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach naszego kraju, a także wyłonienie najlepszego policjanta ruchu drogowego. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowym, wybranych zagadnień prawa karnego i wykroczeń, taktyki pracy policjanta i innych przepisów służbowych, a także ze znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pomocy ofiarom wypadków. Zawodnicy musieli wykazać się ponadto takimi umiejętnościami jak doskonała jazda sprawnościowa motocyklem oraz samochodem osobowym po wyznaczonym torze, strzelaniem z broni służbowej, jak również mistrzowskim kierowaniem ruchem drogowym na jednym
z warszawskich skrzyżowań.

      Na placu manewrowym Centrum Szkolenia Policji odbyło się uroczyste zakończenie finału konkursu, na które przybył Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Adam RAPACKI, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej MATEJUK, Zastepca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar JARCZEWSKI, Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman SMOGORZEWSKI oraz wielu innych znakomitych gości.

      Tegoroczni laureaci zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i odpowiednio: złotą, srebrną i brązową odznaką „Zwycięzca konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”, otrzymali również nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

      Nagrody wręczali: Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Adam RAPACKI, Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej MATEJUK, Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman STAWICKI, Zastepca Komendanta CSP ds. Dydaktycznych mł. insp. Jarosław GAŁUSZKA, Kierownik Zakładu Ruchu Drogowego CSP mł. insp. Elżbieta KOŁODZIEJSKA-POWALSKA, Prezydent Miasta Legionowo Pan Roman SMOGORZEWSKI oraz w imieniu Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej płk Wiesław SZCZYGIELSKI.

 

Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej zostali:

 

I miejsce st. sierż. Grzegorz AWIENOWICZ z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku,

II miejsce st. sierż. Maciej DŁUGOSIEWICZ z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie,

III miejsce mł. asp. Mariusz WULCZYŃSKI z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Zwycięzcy klasyfikacji drużynowej:

 

I miejsce Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,

II miejsce Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie,

III miejsce Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 

podkom. Roman MAJEWSKI

podkom. Agnieszka SAŁKOWSKA

zdj. Mariusz Mazewski