Narada służbowa kadry kierowniczej Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji 24.09.2010

23 września br. - drugi dzień narady służbowej kadry kierowniczej Policji, został zorganizowany w naszej szkole.

 

    W naradzie uczestniczyli: Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendanci szkół, Dyrektorzy Biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.
    Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka. Następnie Zastępcy Komendanta Głównego Policji dokonali podsumowań I półrocza br. - nadinsp. Andrzej Trela mówił o zarządzaniu kosztami w Policji, a nadinsp. Waldemar Jarczewski o realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji określonych na 2010 rok. Zagadnienia związane ze służbą kryminalną przedstawił Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski.
Kolejne wypowiedzi dotyczyły:
·        oceny skuteczności działania zespołów poszukiwań – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP insp. Marek Dyjasz,
·        funkcjonowania systemów informatycznych – Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP podinsp. Marek Ślizak,
·        problematyki związanej z pracą laboratoriów kryminalistycznych – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP
         mł. insp. Paweł Rybicki.
Informacje na temat publikacji prasowych dotyczących Policji przekazał Rzecznik prasowy KGP mł. insp. Mariusz Sokołowski.Wystąpienie Komendanta-Rektora WSPol. W Szczytnie mł. insp. Arkadiusza Letkiewicza związane było z inauguracją roku akademickiego i promocją na pierwszy stopień oficerski.
    Naradę podsumował Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk.
 
Hanna Grochowska
Foto: Roman Majewski WP