Spotkanie Rady Samorządu Słuchaczy - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Rady Samorządu Słuchaczy

Data publikacji 10.09.2010

Wczoraj, 9 września br., Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Arkadiusz Brzozowski i Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski spotkali się z Radą Samorządu Słuchaczy CSP.

 

    Kolejne w tym roku spotkanie przedstawicieli słuchaczy z Kierownictwem szkoły było doskonałą sposobnością do wyrażenia opinii i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących realizacji zajęć oraz środowiska uczenia się i samokształcenia.
    Podczas zainicjowanego przez Komendanta CSP insp. Arkadiusza Brzozowskiego spotkania poruszono zagadnienia dotyczące możliwości zorganizowania wśród słuchaczy turniejów sportowych i strzeleckich. Dyskutowano też na temat możliwości zmian w menu szkolnej stołówki oraz terminu otwarcia pływalni.
    Słuchacze postanowili również przeprowadzić zbiórkę słodyczy dla jednego z Domów Dziecka z okolic Legionowa.
    Wszystkim słuchaczom życzymy bardzo dobrych wyników w nauce i miłego pobytu w CSP!
Hanna Grochowska
Foto: Roman Majewski WP