Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu dla funkcjonariuszy Służby Celnej z Armenii

Data publikacji 30.07.2010

28 lipca br., w Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji, czterech funkcjonariuszy Służby Celnej z Armenii ukończyło kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków.

 

 Kurs oznaczony symbolem SEN – 1/10 rozpoczął się 22 marca br. Uczestnicy kursu poznali m.in., zagadnienia z zakresu teoretycznej podstawy tresury psów oraz udzielania pierwszej pomocy. 523 godziny dydaktyczne poświęcone były tresurze praktycznej.
 Wszyscy absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia kursu, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania czynności służbowych - przewodnika psa służbowego przeznaczonego do wyszukiwania zapachów narkotyków.
 W zakończeniu kursu uczestniczyli: Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół, Kierownik ZKP podinsp. Marek Hańczuk, Zastępca Kierownika ZKP nadkom. Sławomir Gwardys, a także mł. wykładowca ZKP podkom. Artur Walasek.
 
Hanna Grochowska
Foto Artur Walasek ZKP