Działalność Wydawnicza - Centrum Szkolenia Policji

Działalność Wydawnicza

Działalność Wydawnicza

 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Centrum Szkolenia Policji  posiada własną redakcję i drukarnię. Nakład publikacji waha się – stosownie do potrzeb –  od 200 do 10 000 egz., co w związku ze specjalistycznym charakterem większości tytułów odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez Centrum Szkolenia Policji, jednostki organizacyjne Policji i inne instytucje związane z ochroną porządku prawnego. Autorami publikacji są przede wszystkim policjanci i pracownicy CSP, a także przedstawiciele innych służb  resortu spraw wewnętrznych i administracji.

 

 

 • Żandarmeria Wojskowa - Informator
 • Wnioski i doświadczenia z misji Miedzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie
 • Przegląd Antykorupcyjny
 • project Chopin
 • Prewencja Policji
 • Posiadanie, użycie i wykorzystanie służbowej broni palnej przez policjantów
 • Polskie_Kontyngenty_Policyjne
 • Policjant, który mi pomógł
 • Po pierwsze człowiek
 • Pies - partner w służbie policjanta
 • Opowiem i narysuję Ci bajkę
 • Informator_CBA
 • Informator_-_XV_Finału Kynologicznych_Mistrzostw_Policji
 • Ewolucja i działalność szkół żandarmerii
 • Euro_2012_z_perspektywy_Policyjnego_Centrum_Dowodzenia
 • Dydaktyka_zawodowa_-_dylematy_i_wyzwania
 • Ceremoniał policyjny
 • Bezpieczeństwo osobiste policjanta
 • Tresura psów służbowych
 • Przestępstwa z nienawiści
 • Bezpieczeństwo podczas hamowania awaryjnego
 • Interwencja policyjna wobec przemocy w rodzinie
 • Szkolenie strzeleckie wybrane zagadnienia
 • Transport zwierząt
 • Krajowe_strategie_antykorupcyjne
 • Kwartalnik Policyjny Migranci, cudzoziemcy czy uchodźcy?
 • Kwartalnik Policyjny Porównanie wybranych instytucji
 • Kwartalnik Policyjny Zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Kwartalnik Policyjny Stop przemocy
 • Kwartalnik Policyjny Zmiany w kodeksie postępowania karnego
 • Kwartalnik Policyjny Nowa procedura karna
 • Kwartalnik Policyjny Prewencja Policji dzisiaj perspektywy i wyzwania
 • Kwartalnik Policyjny Logistyka
 • Kwartalnik Policyjny Służba kryminalna
 • Kwartalnik Policyjny Bezpieczeństwo na wodzie
 • Kwartalnik Policyjny 95 Lat
 • Kwartalnik Policyjny Prewencja
 • Kwartalnik Policyjny Operacja policjna "Klimat"
 • Kwartalnik Policyjny Kynologiczne Mistrzostwa Policji
 • 25-lecie_duszpasterstwa_Policji garnizonu pomorskiego
 • 25_lat_Centrum_Szkolenia_Policji
 • Police Traning Centre
 • Ceremoniał policyjny
 • Informator o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
 • Euro 2012
 • Korupcja i antykorupcja Wybrane zagadnienia Część III
 • Dobre praktyki w zakresie wspierania transparentnosci w sektorze publicznym i prywatnym
 • The Anti-corruption handbook for entrepreneurs
 • Anti-corruption recommendations on public procurement procedures
 • Przegląd Antykorupcyjny
 • Poradnik antykorupcyjny dla urzędników
 • Po prostu motywuj
 • Postępowanie policjantów z bronią palną przydzieloną do celów służbowych
 • Poznawcze i utylitarne problemy zarządzania kryzysowego w Policji
 • Przestępstwo zabójstwa
 • Przygotowanie i dyslokacja służby patrolowej policjantów
 • Biuletyn prawny
 • Kwartalnik Policyjny Analiza kryminalna
 • Kwartalnik Policyjny Ruch drogowy zmiany w przepisach
 • Kwartalnik Policyjny Współpraca policji z żandarmerią wojskową