Wymiana doświadczeń zawodowych – seminarium IPA - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wymiana doświadczeń zawodowych – seminarium IPA

Data publikacji 20.07.2015

57 osób reprezentujących 43 kraje uczestniczy w 3. Światowym Seminarium IPA dla Młodych Policjantów, które dziś rozpoczęło się w Centrum Szkolenia Policji. Tematem spotkania zorganizowanego przez Sekcję Polską International Police Association (IPA) jest „Wielokulturowość oraz różnorodność wśród sił policyjnych”. Seminarium zakończy się 26 lipca.

     W rozpoczęciu seminarium uczestniczył m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. dr Roman Stawicki.

     W pierwszym dniu przedsięwzięcia odbędzie się cykl wykładów, które przeprowadzą prelegenci z Polski. Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące historii, stanu obecnego i kierunków rozwoju polskich organów ścigania, problematykę związaną z zagrożeniem terroryzmem, zwalczaniem przestępczości przygranicznej oraz narkotykowej, a także ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

     We wtorek zagraniczni goście wezmą udział w uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia CSP połączonego z wewnętrznymi obchodami Święta Policji. Następnie będą uczestniczyć w zajęciach warsztatowych poświęconych przestrzeganiu praw człowieka, rodzajom zadań służbowych wykonywanych na rzecz lokalnej społeczności i światowym tendencjom w walce z narkotykami.

     W kolejnych dniach zaplanowano m.in. sesję szkoleniową na strzelnicy CSP, zajęcia poświęcone zagadnieniom tresury psów służbowych i pracy policji drogowej.

     Uczestnicy seminarium wezmą też udział w objętej honorowym patronatem premier Ewy Kopacz, międzynarodowej konferencji naukowej „90 lat kobiet w Policji”, a także w centralnych obchodach Święta Policji.

     IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie. Zrzesza ponad 400 tys. członków w 63 krajach. Jest organizacją neutralną politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

     Sekcja Polska IPA została przyjęta do stowarzyszenia w 1992 r., podczas światowego kongresu w Rio de Jeanerio.

     29 czerwca 2010 r. zawarto pisemne porozumienie o współdziałaniu Policji i IPA Sekcja Polska, obejmującym współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i informacji związanych z zawodową działalnością policjantów, organizowania i prowadzenia wspólnych szkoleń oraz kształtowania pozytywnego wizerunku Policji. W ramach tego porozumienia członkowie stowarzyszenia (czynni zawodowo policjanci) uczestniczą w corocznych seminariach oraz stażach zawodowych.

hg

zdj. kom. Roman Majewski WP