Zakończenie projektu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Zakończenie projektu

Data publikacji 20.11.2014

18 listopada br. Centrum Szkolenia Policji odwiedziła delegacja funkcjonariuszy Generalnego Inspektoratu Policji Republiki Mołdawii. Wizyta związana była z ostatnim etapem projektu realizowanego w ramach „Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc w 2014 r.” pn. „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkoleń w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości”.

     Centrum Szkolenia Policji w ramach projektu zaangażowane było w przygotowanie oraz realizację komponentu Nowoczesne techniki szkolenia, którego liderem była Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia mł. insp. Bogusława Gruszka. Panel zamykający projekt, realizowany w dniach 18-19 listopada br. miał na celu podsumowanie zrealizowanych działań w ramach całego przedsięwzięcia oraz zaprezentowanie gościom wybranych jednostek Policji, celem promowania polskich rozwiązań oraz przekazania dobrych praktyk.

podinsp. Anna Jurczak-Nowakowska WMiOSz

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz