Służba Ochrony Świadka - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Służba Ochrony Świadka

Data publikacji 19.11.2014

Centrum Szkolenia Policji gościło dziś przedstawicieli Służby Ochrony Świadka z Bośni i Hercegowiny. Wizyta zagranicznej delegacji jest realizowana w ramach projektu Unii Europejskiej p.n. „Współpraca w ramach wymiaru sprawiedliwości. Ochrona świadków w walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją”.

     Przedsięwzięcie koordynuje Zarząd I Centralnego Biura Śledczego Policji. Celem wizyty jest poznanie prawnych i organizacyjnych uwarunkowań oraz rozwiązań stosowanych w Polsce, w obszarze ochrony świadków koronnych oraz osób zagrożonych.

     Aby zaprezentować jednostkę, w której funkcjonariusze służby ochrony świadków mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe w programie wizyty zaplanowano spotkanie w Centrum Szkolenia Policji.

     Gości powitała Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół, która przedstawiła system szkolenia i doskonalenia zawodowego w polskiej Policji, a także zadania realizowane przez CSP. Następnie uczestnicy spotkania obejrzeli zaplecze dydaktyczne szkoły m.in. obiekty sportowe i zespół strzelnic.

hg

zdj. Marcin Grzeszyk WMiOSz