Wykorzystanie koni służbowych w Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wykorzystanie koni służbowych w Policji

Data publikacji 16.10.2014

Zakończyły się warsztaty szkoleniowe w zakresie szkolenia i doboru koni służbowych. Centrum Szkolenia Policji wspólnie z Komendą Stołeczną Policji gościło przedstawicieli Regimentu Konnego Gwardii Republikańskiej Żandarmerii Francuskiej, którzy prowadzili zajęcia skierowane do policyjnych instruktorów jeździectwa.

     Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem koni służbowych odbywały się na terenie Ośrodka Jeździeckiego, gdzie mieści się Sekcja Konna i Przewodników Psów Służbowych Wydziału Wywiadowczo – Patrolowego Komendy Stołecznej Policji. Podczas szkolenia wykorzystywane były konie służbowe ze stanu wspomnianej Sekcji. Zajęcia przeprowadzone wspólnie z pododdziałami pieszymi oraz przewodnikami psów służbowych, z wykorzystaniem broni palnej oraz materiałów pirotechnicznych pozwoliły obserwować technikę i taktykę współdziałania oddziału konnego oraz przewodników psów służbowych z pododdziałami zwartymi Policji.

     Przedstawiciele strony francuskiej, w trakcie wspólnego patrolu po Starym Mieście w Warszawie, mieli też możliwość zapoznania się ze sposobem pełnienia służby patrolowej przez policjantów – jeźdźców.  

     Warsztaty szkoleniowe pozwoliły na wymianę doświadczeń i informacji dotyczących sposobu pełnienia służby oraz funkcjonowania jeźdźców zarówno w Policji Polsce, jak i w Żandarmerii Francuskiej. Poruszono również wiele kwestii związanych z procedurą zakupu i ze szkoleniem młodych koni.

     W ciągu pięciu dni spędzonych w Polsce goście z Francji mieli także możliwość poznania struktury oraz zadań realizowanych przez jednostki konne Polskiej Policji, odwiedzili Centrum Szkolenia Policji, Zakład Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, Stołeczne Stanowisko Kierowania Komendy Stołecznej Policji, a także Komisariat Rzeczny. Podsumowując projekt wskazano na obopólne korzyści wynikające z tej formy doskonalenia zawodowego. Zakończone warsztaty szkoleniowe okazały się dla uczestników doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

asp. Paweł Pńczuk ZKP/hg

zdj. ze zbiorów ZKP