insp. Anna ROSÓŁ - Kierownictwo - Centrum Szkolenia Policji

Kierownictwo

insp. Anna ROSÓŁ

KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

 

insp. Anna Rosół

 
  • Służbę w Policji rozpoczęła w 1991 r. w Wydziale Prewencji KWP w Ostrołęce, następnie po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w 1996 r. kontynuowała ją w pionie dydaktycznym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Początkowo objęła stanowisko wykładowcy Zakładu Prewencji CSP, a 4 lata później wykładowcy Zakładu Prawa i Taktyki Kryminalistycznej. W 2000 r. została absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 2001 r. ukończyła podyplomowe studia w Akademii Obrony Narodowej w zakresie Prawa Konfliktów Zbrojnych oraz Organizacji i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. 
  • Od lipca 2004 r. pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Inspekcji, Organizacji Szkoleniai Egzaminów Centralnych, natomiast w listopadzie tego samego roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Metodyki, Organizacji Szkolenia i Dowodzenia. Ponadto ukończyła kursy podnoszące wiedzę i umiejętności w zakresie taktyki i technik interwencji, metodyki nauczania dorosłych i zarządzania. Z dniem 1 sierpnia 2006 r. została mianowana Zastępcą Komendanta CSP w Legionowie. 
  • Od 4 listopada 2010 r. pełniła obowiązki Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych, natomiast w dniu 1 sierpnia 2011 r. została mianowana na to stanowisko rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji.
  • W dniu 4 sierpnia 2014 r. rozkazem personalnym Komendanta Głównego Policji została mianowana na stanowisko Zastępcy Komendanta CSP w Legionowie.
  • Z dniem 1 lutego 2016 r. rozkazem Komendanta Głównego Policji mianowana na stanowisko Komendanta Centrum Szkolenia Policji.
  • W 2008 r. została wyróżniona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2010 r. Brązowym Medalem „Za długoletnią służbę”, a w latach 2005, 2009 oraz 2011 Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.