Edukacja zawodowa - 25-lecie Centrum Szkolenia Policji - Centrum Szkolenia Policji

25-lecie Centrum Szkolenia Policji

Edukacja zawodowa

Data publikacji 29.09.2015

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się konferencja naukowa na temat „Dydaktyka zawodowa-dylematy i wyzwania” zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Śląskim oraz Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, przy wsparciu m.in. Akademii Obrony Narodowej i Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Celem konferencji była wymiana doświadczeń i wzbogacenie praktyki edukacyjnej o nowe rozwiązania w obszarze dydaktyki zawodowej. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęła Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska.

     Specjaliści i jednocześnie praktycy w zakresie poruszanej problematyki przedstawili szeroki horyzont zagadnień związanych z nowoczesną edukacją dorosłych, oceną jakości kształcenia oraz zmianami zachodzącymi w edukacji zawodowej służb mundurowych.

     Spotkanie zainaugurował wykład na temat roli autorytetu w kształceniu i wychowaniu, wygłoszony przez ks. prof. dr. hab. Włodzimierza Gałązkę (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

     Następnie, zgodnie z programem konferencji, realizowano kolejne moduły zagadnieniowe. W pierwszym omówiono wyzwania współczesnej andragogiki, kolejny dotyczył zagadnień związanych z podnoszeniem efektywności kształcenia poprzez optymalizację oraz zastosowanie nowoczesnych technik i narzędzi pomiarów. Trzeci, ostatni moduł, poświęcony był strategiom budowania systemu szkolenia zawodowego.

     W czasie konferencji zaprezentowano, przygotowane przez nauczycieli CSP, pokazy sprawności użytkowej psów służbowych oraz umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji.

     Dzisiejsze spotkanie okazało się doskonałą platformą dla wymiany doświadczeń i wzbogacenia praktyki edukacyjnej o nowe rozwiązania.

     W konferencji uczestniczyli, m.in. płk prof. zw. dr hab. Dariusz Kozerawski – Rektor-Komendant Akademii Obrony Narodowej, Zastępca Komendanta-Prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Danuta Bukowiecka, reprezentująca Komitet Honorowy Konferencji, płk dr hab. Piotr Płonka – Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji, a także prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Kierownik Studiów Podyplomowych Negocjacji Kryzysowych Uniwersytetu Śląskiego, dr Krzysztof Pierścieniak – Kierownik Studiów Podyplomowych Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego, mł. insp. dr Krzysztof Łojek – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz dr Jerzy Telak – adiunkt Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Obecni byli również przedstawiciele innych służb mundurowych, a także jednostek szkoleniowych Policji na czele z insp. Jackiem Gilem – Komendantem Szkoły Policji w Słupsku oraz insp. Jarosławem Kaletą – Komendantem Szkoły Policji w Katowicach. W konferencji wzięli też udział funkcjonariusze i pracownicy Centrum Szkolenia Policji.

     Konferencję poprzedziło spotkanie Rady Naukowej „Kwartalnika Policyjnego” wydawanego przez Centrum Szkolenia Policji. Tematem spotkania było podsumowanie działalności czasopisma w 2014 r. i pierwszej połowie bieżącego roku oraz określenie kierunków jego dalszego rozwoju. Wskazano też propozycje tematów wiodących na 2016 r.

hg

zdj. Mariusz Mazewski/Zakład Szkoleń Specjalnych