Nauczyciele rozpoczęli rywalizację - 25-lecie Centrum Szkolenia Policji - Centrum Szkolenia Policji

25-lecie Centrum Szkolenia Policji

Nauczyciele rozpoczęli rywalizację

Data publikacji 12.02.2015

Jubileusz 25-lecia Centrum Szkolenia Policji jest okazją, aby wyłonić spośród policjantów realizujących zajęcia dydaktyczne na szkoleniu zawodowym podstawowym oraz doskonaleniu zawodowym centralnym, najlepszego nauczyciela policyjnego. W tym celu został ogłoszony konkurs „Najlepszy nauczyciel policyjny 25-lecia Centrum Szkolenia Policji”.

     Konkurs zaplanowany jest w terminie 2 lutego – 30 września 2015 r. i odbywać się będzie  w trzech etapach. W pierwszym z nich, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych zgłoszą kandydatów do konkursu. Drugi etap polegać będzie na ocenie działalności dydaktycznej nauczycieli policyjnych zgłoszonych do konkursu. Pod uwagę będzie brana m.in. działalność wydawnicza, liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych, staż służby w Centrum Szkolenia Policji, ocena uzyskana podczas hospitacji kontrolno-oceniających, udział w konferencjach, seminariach, sympozjach, prace w zespołach zadaniowych. W trzecim etapie komisja Konkursu podda ocenie dwukrotnie realizowane zajęcia dydaktyczne na potrzeby Konkursu z obszaru merytorycznej właściwości nauczyciela oraz dokona analizy wyników badań ankietowych słuchaczy po przeprowadzonych zajęciach.

     Wszystkim nauczycielom życzymy powodzenia!

podinsp. Wioletta Białkowska WMiOSz