Baza Czasopism w zbiorach CBP - Centrum Szkolenia Policji

Baza Czasopism w zbiorach CBP

Prezentowana Baza Czasopism zawiera tytuły wszystkich periodyków znajdujących się w zbiorach  Centralnej Biblioteki Policyjnej. Poniższy spis obejmuje tytuły zamieszczone w kolejności alfabetycznej,  wraz z odnośnikami do stron internetowych i numerami określającymi ich miejsce w „Informatorze o czasopismach i wydawnictwach ciągłych w zbiorach CBP”. Prezentowane odnośniki internetowe prowadzą zarówno do witryn obejmujących pełne informacje o periodykach jak też tych, które jedynie sygnalizują istnienie danego czasopisma w Internecie. W wielu wypadkach dotyczą one wydawców lub instytucji sprawczych odpowiedzialnych za edycję poszczególnych periodyków.

 

 A B C D E F G H I J K L ł  M N O P R S ś T V W Z ż

 

A

Acta Universitatis Brunensis. Iuridica 185  

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 186 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 340 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica 91 

Acta Universitatis Lodziensis. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne 22 

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo 187

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 341

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne 23 

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 465

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika 499

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 550

Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 405 

Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne 24

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne 466

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 500

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne 475

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 188

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 189

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 190

AFIPS Conference Proceedings 574

Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji 406

The American Journal of Comparative Law 191

American Journal of Physical Anthropology 559

Aneks 25

Aneks Przeglądu Ustawodawstwa i Czasopism Prawniczych Socjalistycznych Krajów Europy 192

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F : Historia 10

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius 193

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 342

Anneles Internationales de Criminologie 303

Annuario Pontificio per l'anno ... Città de l 484

Archipelag 26

Archiv für Kriminologie 304

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 467

Archiwum Iuridicum Cracoviense 194

Archiwum Kryminologii 305

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 565

Archiwum Ruchu Robotniczego 4

Argumenty 61

Arhiv Patologii 566

Audio Video 575

Aura 560

Australian Police Journal 129

Auto Motor i Sport 576

Auto Świat 578 

Auto-Motor-Sport 577

Avtomobil'nyj Transport 579

Awtomobil'naja Promyšlennost' 580

 

B

Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych 521

Bank i Kredyt 343

Bezpieczeństwo Pracy 361

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 581

Bezpieczny Bank

Bibliografia Bibliografii Polskich 425

Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy 444

Bibliografia Historii Kościoła w Polsce za lata... 457

Bibliografia Historii Polskiej za rok ... 456

Bibliografia Niemcoznawcza 441

Bibliografia Organizacji i Ekonomiki Szkolnictwa Wyższego w Polsce za lata ... 437

Bibliografia Pedagogiki Szkoły Wyższej 438

Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Spraw Wewnętrznych 451

Bibliografia Publikacji Pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za lata... 452

Bibliografia Wybranych Zagranicznych Publikacji Prawnych, Kryminologicznych i Kryminalistycznych 445

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych 426

Bibliografia Wydawnictw Ciągłych, Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł 427

Bibliografia Zawartości Czasopism 428

Bibliografia Zawartości Wybranych Zagranicznych Czasopism Policyjnych 453

Biblioteczka "Wojska Ludowego" 167

Biblioteka Palestry 195

Biblioteka Wiadomości Statystycznych 101

Bibliotekarz 408

Bibliotekarz Zachodniopomorski 407

Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Biuletyn / Centrum Badania Opinii Społecznej 92

Biuletyn Informacyjny: wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 306

Biuletyn Informacyjny Warszawskiej Rady Adwokackiej 196

Biuletyn Najwyższej Izby Kontroli

Biuletyn ODKK MSW 130

Biuletyn Poświęcony Zagadnieniom Taktyki i Techniki Śledczej 307

Biuletyn Prawny / Komenda Główna Policji 197

Biuletyn Prawny / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 198

Biuletyn Rady Legislacyjnej

Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich 199

Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich: materiały 200

Biuletyn Socjalisty 27

Biuletyn Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny 103

Biuletyn Statystyczny / Komenda Główna Policji. Biuro Służby Kryminalnej 113

Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 522

Blutalkohol 308

Bulletin de L'Administration Penitentiaire : publication trimestrielle Direction Etudes et Affaires Générales 201

 

C

Cenne, Bezcenne, Utracone 409

Centralny Katalog Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach Polskich 429

Èeskoslovenskà Kriminalistika 309

Èeskoslovenskà Patologie s Prilohou Soudni Lekarstvi 567

Charaktery

Chip 

Chrześcijanin w Świecie 485

Civique

Criminal Justice Abstracts 446

The Criminal Law Review 202

Criminology, Penology and Police Science Abstracts 447

Czasopismo Prawno-Historyczne 203

Człowiek i Nauka 378

Człowiek i Społeczeństwo 93

Człowiek i Światopogląd 11

 

D

Deutsche Polizei 131

Deutsches Polizeiblatt 132

Diariusz Sejmowy 204

Doskonalenie Kadr Kierowniczych 370

Drogownictwo 582

Drogowy Rocznik Statystyczny 110

Dydaktyka Szkoły Wyższej 501

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej

Dziecko Krzywdzone 

Dzieje najnowsze: kwartalnik poświęcony historii XX wieku 523

Dziennik Rozkazów Ministerstwa Obrony Narodowej 168

Dziennik  

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 205

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji 206

Dziennik Urzędowy Komitetu Badań Naukowych 207

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej 208

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki 209

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 210

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 211

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa i Gosp. Żywn. 212

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości 213

Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 214

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 215

Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury 216

Dziennik Urzędowy Ministra Kultury 217

Dziennik Urz. MSWiA 218  

Dzienniki Urzędowy Ministra Transportu i Budownictwa

Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia 219

Dziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego 220

Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 221

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 222

Dziś 28

 

E

Edukacja 503

Edukacja i Dialog

Edukacja Filozoficzna 468

Edukacja Polityczna 502

Ekonomia 344

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 345

Ekonomista 346

Ekspert Komputer Świat

Electronic Design

Electronic Now

Elektronika Praktyczna 

Encyklopedia Świat w Przekroju 1

Enter 583

Études Internationales de Psycho-Sociolgie Criminelle 310

Etyka 469

Euhemer 486

Euro-Integracja 123

European Journal on Criminal Policy 311

E¾egodnik BoÌšoj Sovetskoj Énciklopedii 2

 

F

Fakt

Federal Probation 223

Finanse 347

Folia Oeconomica Cracoviensia 348

Forensic Science Abstracts 448

Forum: dziennik społeczno-polityczny 94

Forum: najciekawsze artykuły… 62

Forum der Kryminalistik 312

 

G

Gazeta Administracji i Policji Państwowej 133

Gazeta Bankowa 349

Gazeta Miejscowa. Tygodnik Powiatowy

Gazeta Penitencjarna 224

Gazeta Policyjna 134

Gazeta Prawna 225

Gazeta Prawnicza 226

Gazeta Sądowa 227

Gazeta Wyborcza 63

Gospodarka Narodowa 350

Gospodarka, Administracja Państwowa 124

Górnośląskie Studia Socjologiczne 95

Grunwald 29

 

H

Handel Zagraniczny 351

Historia 524

Historia i Współczesność 525

Horyzonty 30

Humanitas 470

Humanizacja Pracy 362

 

I

Ideologia i Polityka 31

Informacja Ekspresowa 379

Informacja o pracy Rzecznika Praw Obywatelskich 228

Informacja Prawnicza: materiały szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, pracy oraz ubezpieczeń społ. 229

Informacja Prawnicza: materiały szkoleniowe z zakresu prawa karnego 230

Informacja Statystyczna Dotycząca Wszczętych Śledztw i Dochodzeń oraz Przestępstw Stwierdzonych i w Miesiącu ... 114

Informacje i Poglądy 169

Information Technology and Libraries 410

Informator : problematyka społeczno-administracyjna w urzędach terenowych organów administracji państwowej 125

Informator Techniczny 584

International Journal of Bio-Medical Computing 568

International Review of Criminal Policy 313

Internet 585

IPA. Wiadomości Sekcji Polskiej

 

J

 

The Journal of Criminal Law and Criminology 231

Journal of Forensic Sciences 569

Journal of Police Science and Administration 135

Jugoslovenska Revija za Kriminologiju i Krivièno Pravo 314

Juristische Rundschau 232

 

K

Kapitalizm 5

Katalog Duchowieństwa i Parafii Diecezji Kieleckiej 487

Katalog Mikrofilmów 430

KFT Kraftfahrzeugtechnik 586

Kierunki 64

Komandos 170

Komputer Świat 587

Kontakt 32

Kontinent: magazin 34

Kontinent 33

Kontrola Państwowa 352

Kraj Rad 65

Kraje RWPG 104

Kraje Socjalistyczne 526

Krakowskie Studia Prawnicze 233

Kriminologische Gegenwartsfragen 315

Kriminologisches Journal 316

Kronika Warszawy 527

Der Kryminalist 317

Kryminalistik 319

Kryminalistik und Forensische Wissenschaften 318

Kryminalstický Sbornik 320

Krytyka 35

Kultura 66

Kultura: szkice, opowiadania, sprawozdania 551

Kultura i Społeczeństwo 496

Kwartalnik Historii i Teorii Ruchu Zawodowego 363

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 380

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 461

Kwartalnik Historyczny 528

Kwartalnik Pedagogiczny 504

Kwartalnik Policyjny 

Kwartalnik Prawa Prywatnego 234

Kwartalny Wybór Wycinków Prasowych na Temat Narkomanii 321

 

L

La Prévention Routiére dans L'entreprise 591

Lex: System Informacji Prawnej 235

Libertas 36

Literatura 553

Literatura na Świecie 552

 

ł

 

Ład 488

 

M

Magazin für die Polizei 136

Magazyn Kryminalny 997 137

Mały Rocznik Statystyczny Polski 105

Mały Rocznik Statystyki Międzynarodowej 106

Materiały i Prace Antropologiczne 561

Materiały i Studia / Ośrodek doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 138

Materiały i Studia: rola i uwarunkowania programowania w organizacjach gospodarczych 371

Materiały Szkoleniowe / Instytut Administracji i Zarządzania 372

Materiały Szkoleniowe / Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW 139

Materiały Szkoleniowe CINTE 411

Mazowieckie TO i OWO

Mepa 140

Metodologia Nauk 381

Międzynarodowy Rocznik Transportu 588

Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe 12

Migracje Zewnętrzne 111

Milicyjna Statystyka Kryminalna 115

Milicyjna Statystyka Kryminalna 116

Monitor Europejski  

Monitor Polski 236

Monitor Prawa Pracy

Monitor Prawniczy 237

Monografie / Gdańskie Towarzystwo Naukowe 13

Monografie Instytutu Problematyki Przestępczości 322

Monografie Pedagogiczne 505

Monografie Psychologiczne 476

Monografie z Dziejów Nauki i Techniki 382

Monografie z Dziejów Oświaty 506

Motor 589

Motoryzacja 590

Myśl Marksistowska 6

Myśl Społeczna 489

Myśl Wojskowa 171

 

N

Na Antenie 67

Na Posterunku 141

Na Sygnale 142

The National Reporter 37

Nauka 383

Nauka i Technika Pożarnicza 164

Nauka, Informacja, Biznes 431

Nauki Polityczne 38

Neue Justiz 323

Die Neue Polizei 143

Newsweek Polska 68

Nie 69

Notes Wydawniczy 412

Nowe Czasy 70

Nowe Drogi 7

Nowe Książki 554

 

O

Ochrona Pracy 364

Odra 497

Odrodzenie 71

Öffentliche Sicherheit 144

Organizacja i Kierowanie 373

Organizacja, Metody, Technika w Administracji Państwowej 126

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 238

Orzecznictwo Państwowego Arbitrażu Gospodarczego za rok ... 239

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 240

Orzecznictwo Sądów Gospodarczych 241

Orzecznictwo Sądów Polskich 242

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: dodatek do „Problemów Praworządności” 245

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Cywilna 246

Orzecznictwo Sądu Najwyższego: Izba Karna i Izba Wojskowa 247

Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu…243

Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy: Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 244

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 248

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - seria A 

Orzeł Biały 39

Oświata Dorosłych 507

Oświata i Wychowanie 508

 

P

Palestra 249

Pamiętnik Literacki 555

Państwo i Kultura Polityczna 40

Państwo i Prawo 250

Paragraf na Drodze 251

Patologia Społeczna-Zapobieganie 252

PC World Komputer (CI 0667)

Pedagogika Pracy 

Personel i Zarządzanie

Placówki Informacyjno-Biblioteczne w liczbach 112

Planowanie i Organizacja Badań Naukowych 384

Poglądy Rzecznika Praw Obywatelskich 253

Pokolenia 41

Polemiki 42

The Police Chief 145

The Police Journal 146

Police Review 147

Police Science Abstracts 454

Policing 148

Policing: an international journal of police strategies and management 151

Policing & Society 149

Policing Today 150

The Polish Review 385

Policja 152

Policja 997. Miesięcznik Komendy Głównej Policji

Policyjny Głos Mazowsza. Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji.

Polityka 72

Polityka Społeczna 365

Die Polizei 154

Polizei Verkehr Technik 153

Polonica Zagraniczne 432

Polska 2000 353

Polska Bibliografia Bibliologiczna 433

Polska Bibliografia Literacka za rok... 460

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych za lata ... 458

Polska Bibliografia Naukoznawstwa za lata ... 439

Polska Bibliografia Penitencjarna 449

Polska Bibliografia Prawnicza 450

Polska Bibliografia Religioznawcza 459

Polska Bibliografia Wojskowa 455

Polska Zbrojna 172

Poradnik Bibliotekarza 413

Poradnik Gazety Prawnej 254

Poszukiwania 43

Praca i Zabezpieczenie Społeczne 366

Prace Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 529

Prace Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 414

Prace Instytutu Planowania 354

Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego 324 

Prace Instytutu Zachodniego 14

Prace Komisji Historycznej 530

Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego 255

Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 386

Prace OIN PAN 415

Prace Pedagogiczne 509

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego : Seria A 387

Prace Wydziału Humanistycznego 531

Prace Wydziału II Nauk Historycznych i Społecznych 532

Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria E 15

Prace z Nauk Społecznych 16

Prace, Studia, Przyczynki 416

Pracownicy z Wyższym Wykształceniem Zatrudnieni w Gospodarce Uspołecznionej 367

Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 417

Prasa Polska 462

Právnik 256

Pravovedenie 257

Prawo 258

Prawo i Gospodarka 355

Prawo i Życie 259

Prawo Kanoniczne 490

Prawo Pierwotne Unii Europejskiej

Prezentacje 44

Problemy 388

Problemy Alkoholizmu 325

Problemy Kryminalistyki 326

Problemy Międzynarodowego Ruchu Robotniczego 8

Problemy Narkomanii Biuletyn 327

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 510

Problemy Organizacji 374

Problemy Prawa Karnego 260

Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego 261

Problemy Prawne Górnictwa 262

Problemy Praworządności 263

Problemy Rad Narodowych 127

Problemy Rodziny 96

Problemy Ustawodawstwa Gospodarczego 264

Problemy Współczesnej Kryminalistyki 328

Problemy Wymiaru Sprawiedliwości 265

Prokuratura i Prawo 266

Przegląd 73

Przegląd Antropologiczny 562

Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego 442

Przegląd Biblioteczny 418

Przegląd Dokumentacyjny Informacji Naukowej 434

Przegląd Historyczny 533

Przegląd Humanistyczny 17

Przegląd Informacji o Naukoznawstwie 440

Przegląd Informacyjny 45

Przegląd Komunikacyjny 592

Przegląd Legislacyjny 267

Przegląd Literatury Metodologicznej 389

Przegląd Obrony Terytorium Kraju 173

Przegląd Organizacji 375

Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny 268

Przegląd Policyjny 155

Przegląd Polityczny 46

Przegląd Pożarniczy 165

Przegląd Prawa Karnego 269

Przegląd Psychologiczny 477

Przegląd Rządowy 47

Przegląd Sądowy 270

Przegląd Sejmowy 271

Przegląd Socjologiczny 97

Przegląd Stosunków Międzynarodowych 48

Przegląd Strzelecki. Arsenał

Przegląd Techniczny 593

Przegląd Tygodniowy 74

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 272

Przegląd Zachodni: czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu 49

Przegląd Zagraniczny Obrony Cywilnej 174

Przestępczość na Świecie 329

Przeszłość Demograficzna Polski 100

Przewodnik Bibliograficzny 435

Przyjaciel przy Pracy 368

Psychologia i Pedagogika 478

Psychologia Wychowawcza 479

Puls 556

 

R

Radio Fernsehen Elektronik

Raport "Harmonizacja Prawa Polskiego z Prawem Wspólnoty Europejskiej 273

Rassegna di Studi Penitenziari 274

Rassegna Penitenziaria e Criminologica 275 to samo czasopismo , brak strony internetowej

Res Publica 50

Revija za Kriminalistiko in Kriminologijo 330

Revue de la Police Nationale 156

Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique 331

Revue Internationale de Police Criminelle 157

Revue Internationale de Politique Criminelle 332

Rocznik Biblioteki Narodowej 420

Rocznik Diecezji Sandomierskiej 491

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 463

Rocznik Lubelski 534

Rocznik Naukowo Dydaktyczny. Prace Historyczne 535

Rocznik Oddziału PAN w Krakowie za rok ... 390

Rocznik Pedagogiczny 511

Rocznik Policji Państwowej 158

Rocznik Polityczny i Gospodarczy 3

Rocznik Statystyczny / Główny Urząd Statystyczny 107

Rocznik Statystyczny Warszawy 108

Rocznik Statystyki Międzynarodowej 109

Rocznik Warszawski 536

Roczniki Biblioteczne 419

Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 537

Roczniki Historyczne 538

Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 539

Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego 391

Roczny Biuletyn Statystyczny Ochrony Przeciwpożarowej 117

Roczny Biuletyn Statystyczny Pożarów i Strat 118

Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 392

Rozprawy z Dziejów Oświaty 512

Rozważania Rzecznika Praw Obywatelskich 276

Ruch Filozoficzny 471

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 277

Rzeczpospolita 75

Rzeczywistość 76

Rzeszowskie Zeszyty Naukowe 278

 

S

Sacrum Poloniae Millennium 540

Samochody Specjalne 

Saper 175

Serwis Informacyjny CBOS

Serwis Informacyjny Narkomania 333

SINTO - Materiały Metodyczne 421

Skorowidz Przepisów Prawnych 279

Słowo Powszechne 77

Służba MO 159

Służba Pracownicza 369

Solidarność 78

Sovetskaja Milicja 160

Sovetskij E¾egodnik Me¾dunarodnogo Prava 280

Sowetskoe Gosudarstvo i Pravo 281

Spektrum 393

Społeczeństwo Otwarte 513

Spotkania 492

Sprawozdanie z Działalności Instytutu w latach... 394

Sprawy Międzynarodowe 51

Sprostowania Rzecznika Praw Obywatelskich 282

Staat und Recht 283

Statistiques Criminelles Internationales 119

Statystyka Przestępczości 120

Statystyka Sądowa 284

Stołeczny Magazyn Policyjny 161

Stosunki Międzynarodowe 52

Strana i Mir 53

Die Strasse 594

Studia 356

Studia Cywilistyczne 285

Studia Ekonomiczne 357

Studia Estetyczne 472

Studia Filozoficzne 473

Studia Historyczne 541

Studia i Materiały 358

Studia i Materiały do Historii Wojskowości 176

Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 395

Studia i Monografie 286

Studia i Monografie 396

Studia Iuridica / Towarzystwo Naukowe w Toruniu 287

Studia Iuridica / Uniwersytet Warszawski 288

Studia Iuridica Maritima 289

Studia Iuridica Silesiana 290

Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne 334

Studia Metodologiczne 397

Studia nad Historią Prawa Polskiego 291

Studia Nauk Politycznych 54

Studia o Książce 422

Studia Pedagogiczne 514

Studia Prawnicze 292

Studia Prawno-Ekonomiczne 293

Studia Psychologiczne 480

Studia Religioznawcze 493

Studia Socjologiczne 98

Studia Społeczno-Polityczne 18

Studia Warszawskie 542

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 543

Studies in Physical Anthropology 563

Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego 55

Sudebno-Medicinskaja Ékcpertiza 570

Szerszeń 79

Szkoła Specjalna 515

 

ś

Świat Nauki 398

Świat Problemów 335

 

T

Technika Motoryzacyjna 595

Transport i Drogi 596

Transport Miejski 597

Trybuna 80

Tu i Teraz 81

Tygodnik Angora 82

Tygodnik Demokratyczny 83

Tygodnik Popularny Związkowiec 84

Tygodnik Powszechny 85

Tygodnik Solidarność 86

 

V

Vademecum Bibliotekarza 423

Verkehrsmedizin und Ihre Grenzgebiete 571

 

W

Wiadomości Polskie 87

Wiadomości Statystyczne 102

Wiedza i Życie 399

Wiedza Obronna 177

Wielkie Programy Badawcze 400 

Wireless World

Wirtschafts Recht 294

Wojsko Ludowe 178

Wojskowy Przegląd Historyczny 179

Wojskowy Przegląd Prawniczy 180

Wojskowy Przegląd Techniczny i Logistyczny 181

Wojskowy Przegląd Zagraniczny 182

Wokanda: orzecznictwo Sądu Najwyższego: Naczelnego Sądu Administracyjnego: Sądów Apelacyjnych…296

Wokanda 295

Wprost 88

Współczesny Międzynarodowy Ruch Robotniczy 443

Wybrane Informacje Tematyczne : Seria A 401

Wykaz Czasopism Naukowych i Innych Nośników Informacji Naukowej Importowanych do Polski  436

Wypadki Drogowe 122

Wypadki Drogowe w Polsce w ... roku 121

 

Z

Z Pola Walki 9

Z Prawem za Kierownicą 297

Z Zagadnień Nauk Sądowych 336

Za Wolność i Lud 544

Zagadnienia Informacji Naukowej 424

Zagadnienia Naukoznawstwa 402

Zagadnienia Transportu 598

Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne 516

Zagadnienia Wykroczeń 298

Zapis 557

Zarządzenie 377

Zarządzanie na Świecie 376

Zbiór Dokumentów 56

Zbiór Praw 299

Zbliżenia Polska-Niemcy 57

Zdanie 498

Zeitschrift für Rechtsmedizin 572

Zeitschrift für Verkehrssicherheit 599

Zeszyty Historyczne / Biblioteka „Kultury” 545

Zeszyty Historyczne / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 546

Zeszyty Literackie 558

Zeszyty Metodyczne 337

Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie 359

Zeszyty Naukowe / Akademia Spraw Wewnętrznych 163

Zeszyty Metodyczne / Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP 338

Zeszyty Naukowe / Śląski Instytut Naukowy 547

Zeszyty Naukowe / Wojskowa Akademia Polityczna 183

Zeszyty Naukowe: prace / Instytut Transportu Samochodowego 602

Zeszyty Naukowe: rozprawy i monografie 403

Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 19

Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 184

Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 300

Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Politycznych 58

Zeszyty Naukowe Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 481

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 166

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 302

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne 564

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 548

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne 519

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze 301

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne 482

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Socjologiczne 99

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Nauk Politycznych 59

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 600

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 494

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczno- Pedagogiczne 483

Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu 601

Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Filozofia i Socjologia 474

Zeszyty Naukowe Wydziału Porządku Publicznego Akademii Spraw Wewnętrznych w Szczytnie 162

Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji 128

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 520

Zeszyty Naukowe. Dydaktyka 517

Zeszyty Naukowe. Nauki Społeczne 20

Zeszyty Naukowe. Pedagogika 518

Zeszyty Niemcoznawcze PISM 549

Zeszyty Prasoznawcze 464

Zeszyty Problemowe 60

Zeszyty Problemowe Narkomanii 339

Znak 495

Związkowy Przegląd Policyjny (CI 0689)

Żurnal Nevropatologii i Psichiatrii imieni S. S. Korsakowa 573

 

ż

Życie 89

Życie Gospodarcze 360

Życie i Myśl 21

Życie Szkoły Wyższej 404

Życie Warszawy 90