Biuletyn Czasopism Policyjnych - Baza Czasopism Policyjnych - Centrum Szkolenia Policji

Baza Czasopism Policyjnych

Celem Elektronicznego Biuletynu Czasopism Policyjnych jest prezentacja  najpopularniejszych fachowych druków ciągłych znajdujących się w zbiorach Centralnej Biblioteki Policyjnej. Tematyka prezentowanych czasopism koncentruje się głównie
wokół zagadnień policyjnych, prawnych i kryminalistycznych a także kwestii sądowych
i penitencjarnych. Dla wygody użytkowników w Biuletynie wyodrębniono sekcje
tematyczne obejmujące zarówno czasopisma prenumerowane obecnie jak też tytuły,
których subskrypcji z różnych powodów zaniechano. Opisy poszczególnych wydawnictw zaprezentowane zostały w kolejności alfabetycznej i zawierają następujące elementy:

  • tytuł czasopisma,
  • profil tematyczny,
  • dane umożliwiające orientację w zbiorach CBP.


Prenumerata Bieżąca

Prenumerata Zawieszona