Czasopisma polskojęzyczne bieżące - Biblioteka-teksty - Centrum Szkolenia Policji

Biblioteka-teksty

CZASOPISMA POLSKOJĘZYCZNE  - PRENUMERATA BIEŻĄCA

Prezentowana sekcja zawiera spis bieżących polskojęzycznych czasopism policyjnych gromadzonych przez CBP.

Zamieszczone poniżej opisy ułożone zostały w kolejności alfabetycznej i składają się z następujących elementów:

  • tytuł czasopisma,
  • profil tematyczny,
  • częstotliwość publikacji,
  • zasoby CBP (symbol „→” oznacza sukcesywne gromadzenie bieżących numerów czasopisma),
  • adres internetowy.

 

BIULETYN CENTRALNEGO OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

Czasopismo publikuje artykuły z dziedziny ochrony i zabezpieczenia granic państwowych.

Zawiera także opracowania historyczne oraz relacje z konferencji i szkoleń.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 2003-2013

adres internetowy: http://www.cos.strazgraniczna.pl./modules.php?name=biuletyn_biezacy

 

IPA - WIADOMOŚCI SEKCJI POLSKIEJ

Ogólnopolski kwartalnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Czasopismo publikuje artykuły dotyczące międzynarodowej współpracy policyjnej oraz zagadnień doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 2004-2013

adres internetowy: www.ipawiadomosci.org

 

PARAGRAF NA DRODZE

Miesięcznik wydawany przez Instytut Ekspertyz Sądowych. Zwiera popularyzatorskie
i kazuistyczne doniesienia dotyczące różnych zagadnień związanych z ruchem drogowym
w tym z problematyką prawną i techniczną wypadków drogowych.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 1998-2013

adres internetowy: www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/paragraf/index2.htm

 

POLICJA 997 - MIESIĘCZNIK KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI 

Niewielki periodyk zawierający stałe sekcje tematyczne poruszające kwestie organizacyjne, prawne i personalne w polskiej policji.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 1990-2013

adres internetowy: www.gazeta.policja.pl

 

POLICJA - KWARTALNIK KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

Czasopismo porusza tematykę policyjno - prawną ze szczególnym uwzględnieniem zadań kadry kierowniczej, zagadnień szkoleniowych a także problemów w pracy operacyjnej.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1993-2013

adres internetowy: www.wspol.edu.pl/wydawnictwa/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=45

POLICYJNY GŁOS MAZOWSZA - MIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEGO GARNIZONU POLICJI

Periodyk jest formą niewielkiej kroniki wydarzeń policyjnych regionu Mazowsza. Część czasopisma poświęcono relacjom z uroczystości organizowanych przy udziale funkcjonariuszy a także prezentacjom policyjnych klubów hobbystycznych.

częstotliwość: miesięcznik

w zbiorach CBP: 2004-2013

adres internetowy: www.kwp.radom.pl

 

PROBLEMY KRYMINALISTYKI

Wydawnictwo poruszające problemy służby kryminalistycznej i jej struktury.
Obszerna część poświęcona jest zagadnieniom technicznym.

częstotliwość: dwumiesięcznik

w zbiorach CBP: 1955-2013

adres internetowy: www.policja.pl/clk/wydaw.htm

 

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ KRYMINALISTYKI

Obszerne zbiory prac naukowych z dziedziny kryminalistyki.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1996,1998,2000-2013

adres internetowy: www.kryminalistyka.pl/komunikaty04_09.htm

 

PRZEGLĄD POLICYJNY

Czasopismo o tematyce sądowo - policyjnej. Porusza zagadnienia z dziedziny orzecznictwa sądowego, społecznych aspektów przestępczości, terroryzmu, prawa państwowego
i europejskiego.

częstotliwość: kwartalnik

w zbiorach CBP: 1936-38, 1991-2013

adres internetowy: www.wspol.edu.pl/wydawnictwa/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=46

 

NARKOMANIA - SERWIS INFORMACYJNY

Czasopismo prezentuje zagadnienia działalności antynarkotykowej w Polsce i na świecie. Porusza problemy medyczne, prawne i społeczne dotyczące osób uzależnionych a także kwestie organizacji stowarzyszeń zaangażowanych w walkę ze zjawiskiem narkomanii.

częstotliwość: nieregularnie

w zbiorach CBP: 1995-2013

adres internetowy: www.kbpn.gov.pl