Gorące pożegnanie słuchaczy SZP-1/10 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Gorące pożegnanie słuchaczy SZP-1/10

Data publikacji 09.07.2010

Po ponad 6 miesiącach nauki, słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP-1/10, opuścili mury Centrum Szkolenia Policji. W uroczystości zakończenia szkolenia udział wzięli: Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski, Zastępca Komendanta ds. Logistycznych mł. insp. Bogdan Maćkowski oraz kierownicy komórek dydaktyczno-wychowawczych i nauczyciele policyjni.

 

 W uroczystym podsumowaniu procesu nauczania uczestniczyli też bliscy naszych słuchaczy.
 Atmosfera podczas wręczania świadectw była gorąca nie tylko z powodu temperatury otoczenia, ale też dlatego, że pozytywnym wynikiem z egzaminu końcowego mogli pochwalić się wszyscy (299 osób) uczestnicy szkolenia.
Pięć absolwentek otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Były to: post. Urszula Kraś, post. Malwina Śliz, post. Justyna Mazurek, post. Ewelina Pacześniak i post. Edyta Brzezińska.
 Wszystkim słuchaczom serdecznie gratulujemy!
 
Hanna Grochowska
Foto Roman Majewski WP