Egzamin końcowy na SZP-6/09 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin końcowy na SZP-6/09

Data publikacji 27.05.2010

Dzień 27 maja br., był ostatnim dniem na szkoleniu zawodowym podstawowym SZP-6/09, dla osiemdziesięciu dwóch słuchaczy.

 

  Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęło się 3 listopada 2009 r. Uczestniczyło w nim 83 słuchaczy. Do egzaminu końcowego przystąpiły 82 osoby.
81 uczestników szkolenia z egzaminu końcowego otrzymało ocenę pozytywną. Tylko dla jednej osoby egzamin zakończył się niepowodzeniem. Aż 66% wszystkich ocen, to oceny dobre i bardzo dobre.
  Świadectwa ukończenia szkolenia wręczyli: Komendant CSP insp. Arkadiusz Brzozowski oraz Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Anna Rosół.
W ceremonii wręczenia świadectw uczestniczyli także goście IPA Tatarstan, kierownicy komórek organizacyjnych CSP oraz nauczyciele policyjni wchodzący w skład zespołu pedagogicznego.
Przewodniczący Zespołu Pedagogicznego nadkom. Tomasz Maczuga dokonał podsumowania wyników nauczania na szkoleniu SZP-6/09.
  Słuchaczom gratulujemy i życzymy powodzenia!
 
Hanna Grochowska
Foto Mariusz Mazewski ZTK