„Klasy policyjne” odwiedziły Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Klasy policyjne” odwiedziły Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 27.05.2010

Kolejna grupa uczniów „klas policyjnych” z Liceum Ogólnokształcącego w Komornicy uczestniczyła dziś w zajęciach dydaktycznych realizowanych w Centrum Szkolenia Policji.

 

Dzięki porozumieniu podpisanemu między CSP a Liceum Ogólnokształcącym w Komornicyklasy policyjne mogą uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych na terenie naszej szkoły. Wizyty te sprzyjają kształtowaniu wśród młodzieży właściwych postaw społecznych oraz wzmacniają więzi lokalne między społeczeństwem a Policją.
Dziś uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach ze szkolenia strzeleckiego, a także obserwowali zajęcia z zakresu kierowania pojazdami oraz z taktyki i technik interwencji.
Pobyt w CSP, zdaniem licealistów, był bardzo ciekawy.
 
                                                           Hanna Grochowska
                                                           Foto Mariusz Mazewski ZTK