Zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zarządzanie kryzysowe Unii Europejskiej

Data publikacji 25.05.2010

Dziś, 25 maja br. wizytę w Centrum Szkolenia Policji złożył Pan Mik-Markus Leinonen, Doradca ds. Zdolności Cywilnych Departamentu Zarządzania Kryzysowego Sekretariatu Rady Europy.

 

  Pan Mik-Markus Leinonen przybył do naszej szkoły w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Gości powitał Komendant Centrum Szkolenia Policji
insp. Arkadiusz Brzozowski.
  Celem wizyty było spotkanie ze słuchaczami kursu specjalistycznego dla policjantów – ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych.W czasie spotkania Pan Mik-Markus Leinonen przeprowadził wykład na temat zarządzania kryzysowego UE oraz dyskusję na temat procedur delegowania ekspertów na unijne misje zarządzania kryzysowego.
 
Hanna Grochowska
Foto Mariusz Mazewski ZTK