SPOTKANIE EKSPERTÓW - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 11.03.2006

Przez dwa dni, od 9 do 10 marca 2006 r. w Międzynarodowym Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji CSP trwało polsko-słowackie spotkanie ekspertów.

W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli przedstawiciele komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, a mianowicie: Głównego Sztabu Policji, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Biura Kryminalnego. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli Komendy Głównej Straży Granicznej.

Stronę słowacką reprezentowali: przedstawiciele Departamentów Korpusu Policji Republiki Słowacji (Porządkowego, Biura Gabinetu, Poszukiwań, Ewidencji i Poszukiwań Docelowych Biura Policji Sądowej, Biura Międzynarodowej Współpracy), attache policyjny przy Ambasadzie Republiki Słowacji w Warszawie oraz Departamentu Ochrony Granicy Państwowej Biura Policji Granicznej.  

Celem spotkania było opracowanie praktycznego planu działania i określenie dalszych przedsięwzięć zmierzających do stworzenia polsko-słowackiego podręcznika dla służb działających w strefie nadgranicznej oraz przygotowanie Policji polskiej i słowackiej do wdrożenia dorobku prawnego Schengen.