Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego

Data publikacji 12.10.2021

W Centrum Szkolenia Policji trwa kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego, która realizowana będzie do 19 listopada br. Na kursie znajduje się 32 policjantów ruchu drogowego, którzy przygotowani zostaną do pełnienia służby na drogach.

W trakcie kursu funkcjonariuszom zostaną przedstawione akty prawne, wykorzystywane w służbie. Poznają ogólne przepisy ruchu drogowego, zasady kontroli stanu technicznego pojazdów oraz kontroli pojazdów, którymi realizowany jest transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy.

Policjanci będą również szkoleni z zakresu obsługi ręcznych mierników prędkości, wideorejestratorów oraz urządzeń elektronicznych do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Słuchacze nabędą umiejętność kierowania ruchem drogowym. Po części teoretycznej, policjanci, pod nadzorem kadry ZRD, utrwalają swoją wiedzę podczas zajęć praktycznych, polegających na kontroli samochodów osobowych i ciężarowych na drogach publicznych.

nadkom. Mariusz Jackowski

fot.: sierż. szt. Małgorzata Karolak

  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu
  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu
  • Policjanci podczas ćwiczeń z zakresu ręcznej regulacji ruchu