Wodniacy tym razem w przestworzach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Wodniacy tym razem w przestworzach

Data publikacji 05.10.2021

Wczoraj słuchacze kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych, uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych, które odbywały się na terenie Zarządu Lotniska Policyjnego GSP KGP w Warszawie.

Zajęcia zostały poprowadzone przez specjalistyczny personel lotniczy, który przedstawił w jaki sposób należy wzywać załogę śmigłowca np. do zadań poszukiwawczych, omówił zasady komunikacji i współpracy patrolu motorowodnego z załogą statku powietrznego oraz poinstruował o zasadach bezpieczeństwa w rejonie śmigłowca.

Na koniec zajęć został przeprowadzony lot patrolowo – szkoleniowy, którego trasa przelotu obejmowała rejon garnizonu stołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem doliny rzeki Wisły i strategicznych budowli hydrotechnicznych. Lot ten stanowił niepowtarzalną okazję do wzbogacenia doświadczeń słuchaczy z tematyki locji i nawigacji oraz możliwość zaobserwowania zjawisk, których nie można pokazać inaczej niż w trakcie lotu śmigłowcem.

asp. Piotr Konstantynowicz

  • Wodniacy tym razem w przestworzach
  • Wodniacy tym razem w przestworzach
  • Wodniacy tym razem w przestworzach