Aktualności

Dobór na przewodnika psa tropiącego według założeń mantrailingu

Data publikacji 01.10.2021

Mantraling to forma tropienia tzw.”górnym wiatrem”. Metoda ta łączy naturalne zdolności psa do wyróżnienia konkretnego zapachu człowieka z całej gamy innych zapachów i podążaniu za nim. W odróżnieniu od standartowo szkolonych psów tropiących, psy mantrailingowe są w stanie wypracować „starszy” ślad pozostawiony przez człowieka. Dobrze wyszkolony pies powinien pracować na ścieżce śladu w różnorodnych warunkach pogodowych i terenowych. W tego typu pracy preferowane są rasy należące do grupy psów myśliwskich takich jak: bloodhund i posokowiec bawarski. Zwierzęta te posiadają wrodzone predyspozycje do podążania za zranioną zwierzyną co jest ich genetycznie uwarunkowanym odruchem. Odpowiedni proces tresury jest w stanie ukierunkować psa tak aby wykorzystywał wrodzone zdolności do podążania za wskazanym zapachem człowieka.

Szkolenie psów podzielone jest na trzy etapy:

Etap I: obejmuje okres od 2 do 14 miesiąca życia psa. Polega on na selekcji szczeniaka, sprawdzenie reakcji psa na bodźce zewnętrzne oraz określeniu predyspozycji do pracy węchowej.

Etap II: zakłada trening środowiskowy w terenie mocno zurbanizowanym, naukę nawiązywania więzi z człowiekiem oraz pracę węchową.

Etap III: przewiduje pracę węchową w zmiennych warunkach atmosferycznych, wydłużanie wieku śladu zapachowego, umiejętność weryfikowania obecności sprawcy na miejscu zdarzenia.

1 października 2021 r. w strukturach Biura Kryminalnego KGP służbę rozpoczęli 4 przewodnicy i 4 psy które zostały wyszkolone według założeń mantrailingu. Szkolenie przewodników i psów przeprowadzono w ramach projektu zrealizowanego we współpracy z Policją Niemiecką.

Na bazie zdobytych doświadczeń, w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach przeprowadzone zostanie szkolenie kolejnej grupy przewodników i psów. Obecnie trwają czynności mające na celu wyłonić 4 policjantów którzy wezmą udział w szkoleniu.

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku na którym realizowane są zadania przewodnika psa tropiącego według założeń MANTRAILINGU

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna oraz

proponowane składniki uposażenia zasadniczego

 1. Przez 6 miesięcy służba będzie pełniona na dotychczas zajmowanym stanowisku w ramach skierowania na kurs specjalistyczny z zakresu tresury psów służbowych według założeń mantrailingu, który będzie organizowany i przeprowadzany w Zakładzie Kynologii Policyjnej
  w Sułkowicach.
 2. Po ukończeniu kursu specjalistycznego służba będzie pełniona przez
  24 miesiące na stanowisku „asystent” Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach w 5 grupie zaszeregowania, z mnożnikiem 2,082 kwoty bazowej, dodatkiem służbowym 700 zł i dodatkiem za opiekę nad psem służbowym w wysokości 10% kwoty bazowej.
 3. Po upływie ww. okresów, służba będzie pełniona na stanowisku „specjalista” Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
  w 6 grupie zaszeregowania,
  z mnożnikiem 2,208 kwoty bazowej, dodatkiem służbowym w kwocie określonej przez Komendanta Głównego Policji i dodatkiem za opiekę nad psem służbowym
  w wysokości 10% kwoty bazowej.

 

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

Realizacja harmonogramu szkolenia psów tropiących według założeń mantrailingu.

Wymagania niezbędne

 1. spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, określonych w odrębnych przepisach, wymagane do mianowania na wybrane stanowisko służbowe;
 2. posiadanie co najmniej 3-letniego stażu służby w Policji;
 3. wyrażenie zgody na pełnienie tego rodzaju służby;
 4. dobra sprawność fizyczna;
 5. dobry stan zdrowia;
 6. posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów służbowych (prawo jazdy kategorii B);
 7. posiadanie predyspozycji do pracy ze zwierzętami, które będą diagnozowane w ramach około 4 tygodniowej praktyki w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

 

Wymagania pożądane

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację;
 3. warunki do utrzymywania psa w miejscu zamieszkania.

 

Wymagane dokumenty

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. notatka z przebiegu służby sporządzona przez komórkę właściwą w sprawach osobowych jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę;
 4. kopia ostatniej opinii służbowej.

Termin składania ofert

29 października 2021 r.

Informacje

kontaktowe

adres

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji
Sułkowice, ul. Ogrodowa 39

05-650 Chynów

telefon resortowy

72 55 123

telefon miejski

47 72 55 123

e-mail

zkp@csp.edu.pl