Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Flota Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przygotowana do sezonu nawigacyjnego

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyły się przygotowania do sezonu „wodniackiego”. Jesteśmy jedyną jednostką szkoleniową polskiej Policji, która prowadzi kursy specjalistyczne skierowane do policjantów wykonujących swoje zadania na wodach i terenach przywodnych.

Dla nas ten rok jest bardzo ważny, przede wszystkim dlatego, że obchodzimy jubileusz 30-lecia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz świętujemy  100. rocznicę powstania Policji Wodnej w Polsce. Od 1991 roku Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, z myślą o „wodniakach”, realizuje:

 • kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania służbowe na wodach i terenach przywodnych,
 • kurs specjalistyczny dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych,
 • doskonalenie zawodowe z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych realizowane centralnie w formie innego przedsięwzięcia.

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie posiada swoją własną  bazę szkoleniową w Kalu wraz z  portem oraz bogatą flotą jednostek pływających Policji:

 • Parker Baltic 900 z napędem 2 x CUMMINS/MERCURY 320 KM,
 • Parker Baltic z napędem 2 x CUMMINS/MERCURY 150 KM,
 • Harpun 490 z napędem 490MERCURY EFI,
 • Parker RIB 630 z napędem MERCURY VERADO 150,
 • SPORTIS 650 z napędem YAMAHA, F200GETX,
 • RB ASKELADDEN z napędem MERCURY F40,
 • 2 x skuter wodny Yamaha VX 1100,
 • 2 x ponton z napędem MERCURY 30.

W ubiegłym tygodniu, w ramach prac komisji ds. oceny sprawności technicznej łodzi służbowych, wszystkie łodzie zostały sprawdzone i są gotowe do realizacji kursów.

W związku z jubileuszem 100-lecia powołania Policji Wodnej wszystkim policjantom pełniącym służbę na wodach i terenach przywodnych życzymy przysłowiowej „stopy wody pod kilem”.

 

Tekst/foto

Mł. insp. Robert Rodziewicz/nadkom. Jarosław Przywoźny