Pożegnanie policjantów szkolenia specjalistycznego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie policjantów szkolenia specjalistycznego

Data publikacji 04.11.2019

Po 40-dniowym szkoleniu 17 słuchaczy zakończyło kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. Policjanci „uzbrojeni” w dodatkową wiedzę i umiejętności powrócili do swoich jednostek realizować zadania służbowe.

Funkcjonariusze w trakcie 318 godzin zajęć, przyswoili sobie zasady postępowania w sprawach nieletnich, poznali wybrane zjawiska patologii społecznych, nabyli wiedzę i umiejętności postępowania podczas interwencji z udziałem małoletnich, a także zaplanowali i zrealizowali czynności profilaktyczne. Kulminacją zajęć były spotkania profilaktyczne, na których kursanci sprawdzili swoje umiejętności.

Kurs zakończył się egzaminem, którego średnia wyniosła 5,23. Podczas spotkania pożegnalnego Z-ca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Leszek Dyduch pogratulował słuchaczom osiągniętych wyników oraz wręczył świadectwa.

tekst i fot.: podkom. Radosław Nienałtowski

  • Wręczenie świadectw policjantom szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
    Pożegnanie policjantów szkolenia specjalistycznego
  • Wręczenie świadectw policjantom szkolenia w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.
    Pożegnanie policjantów szkolenia specjalistycznego