Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”

Data publikacji 24.10.2019

22 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”, którą zorganizowało Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Wzięli w niej udział badacze i historycy z Rosji i Białorusi i Polski, którzy zajmują się problematyką poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych i ich upamiętniania. W spotkaniu uczestniczyła również przedstawicielka CSP, podkom. Izabela Wójciak.

Podczas trzech sesji naukowych zaprezentowano aktualny stan badań historycznych i archeologicznych związanych z Katyniem, Miednoje, Ravensbrück czy warszawską Kwaterą Ł – „Łączką”.          Osobny panel poświęcony był  śladom materialnym – archiwaliom z zasobu IPN, o których opowiadała Marzena Kruk Dyrektor Archiwum IPN i przedmiotom wydobytym z jam grobowych z Charkowa i Kwatery Ł, których konserwacją zajmowała się prof. Anna Drążkowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.                                                      

O tragicznym losie funkcjonariuszy Policji Państwowej zamordowanych przez NKWD w 1940 r. mówił dr Alexander Gurjanov, reprezentujący Ośrodek Badań, Informacji i Upowszechniania „Memoriał” w Moskwie, w swoim wystąpieniu „Ostaszków - Kalinin - Miednoje: transporty i doły śmierci”.                                                                                                   

Panel dyskusyjny, kończący konferencję, poświęcony został wysiłkowi i staraniom rodzin ofiar reżimów, które walczyły przez wiele lat o prawdę o losie, śmierci i miejscu pochówku swoich bliskich. Wzięli w nim udział: Anna Wesołowska Prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” , dr Violetta Rezler-Wasielewska, Katarzyna Lange, Jan Dubiel.

Warto zwrócić uwagę na najnowszą publikację w języku rosyjskim pt. Zabici w Kalininie, pochowani w Miednoje. Księga pamięci polskich jeńców wojennych – więźniów obozu NKWD ZSRR w Ostaszkowie, rozstrzelanych na mocy decyzji Politbiura KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku, pod red. Aleksandra Gurjanowa, która została zaprezentowana w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” 23 października 2019 r. To trzytomowe dzieło zawiera biogramy i zdjęcia 6287 więźniów obozu ostaszkowskiego, głównie policjantów, którzy wiosną 1940 roku zostali zamordowani w więzieniu NKWD w Kalininie (obecnie Twerze) i złożeni potajemnie do dołów w pobliskim Miednoje.

W publikacji umieszczono dodatkowo informacje o 8 więźniach przypuszczalnie zamordowanych w ramach tej zbrodni oraz 45, którzy zmarli w obozie. Badacze „Memoriału” sięgnęli także do dokumentów NKWD, dzięki czemu udało się uzupełnić część biogramów zamieszczonych w Księdze Cmentarnej Cmentarza Wojennego w Miednoje, wydanej w 2006 r. przez Radę Pamięci Walk i Męczeństwa. Niezaprzeczalną zasługą badań Aleksandra Gurjanowa, we współpracy z badaczami z Rosji i Polski jest fakt ustalenia dat i miejsc pobytu jeńców w niewoli sowieckiej, jak też ich egzekucji w Kalininie. Jest to niezwykle cenne dla rodzin ofiar i historyków.

źródło: IPN/iw

foto: Piotr Życieński (IPN)

 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”
 • Konferencja „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych - Katyń, Miednoje, Ravensbrück czy warszawska Kwatera Ł – „Łączka”.
  „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück”