RDs na drogach publicznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RDs na drogach publicznych

Data publikacji 26.07.2019

W dniu 25 lipca br. kadra Zakładu Ruchu Drogowego CSP realizowała ze słuchaczami kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna, oznaczonego symbolem RDs-2/19 zajęcia praktyczne z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów.

Zgodnie z programem kursu zajęcia te prowadzone były na drodze publicznej, w tym przypadku DK 61, w miejscowości Jabłonna, przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Celem zajęć było praktyczne przećwiczenie wcześniej poznanych zasad przeprowadzania kontroli stanu technicznego pojazdów, a w szczególności kontroli oświetlenia, układów jezdnych, kierowniczych oraz hamulcowych. Był to kolejny etap kursu dotyczący kontroli stanu technicznego pojazdów. Wcześniej na terenie obiektów dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji, m.in. stacji diagnostycznej, słuchacze poznali budowę poszczególnych układów pojazdów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz uczyli się je właściwie kontrolować. Istotnym etapem szkolenia jest sprawdzenie poszczególnych układów podczas kontroli w rzeczywistym ruchu drogowym.

W dniu 25 lipca br. słuchacze pod nadzorem doświadczonych instruktorów i wykładowców ZRD przeprowadzali kontrole pojazdów na drogach publicznych powiatu legionowskiego. Zajęcia dydaktyczne zbiegły się z działaniami prewencyjnymi Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, mającymi na celu eliminowanie z ruchu kierujących będących pod wpływem alkoholu oraz pojazdów, których stan techniczny jest niewłaściwy. W trakcie akcji, prowadzonej w trybie działań wzmożonych, dokonano kontroli ponad 700 kierujących oraz ich pojazdów, w wyniku czego stwierdzono, że dwóch kierujących znajduje się pod wpływem alkoholu. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż w trakcie kontroli stanu technicznego pojazdów stwierdzono, że pomimo panującego lata ponad 120 pojazdów wyposażonych było w opony zimowe.

Pomimo braku formalnego zakazu używania opon zimowych w okresie letnim, zwrócono uwagę kierowcom, że może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Opona zimowa latem jest za miękka oraz zbyt elastyczna, przez co jej bieżnik odkształca się i łatwo traci kontakt z nawierzchnią, w szczególności podczas hamowania oraz pokonywania zakrętów. W konsekwencji opony zimowe mają dłuższą drogę hamowania; w deszczu częściej tracą przyczepność oraz utrudniają sterowność pojazdu. Dodać należy także, że z uwagi na miękką mieszankę oraz agresywny wzór bieżnika, opona zimowa przy wysokiej temperaturze szybciej się zużywa oraz jest znacznie głośniejsza od opony letniej.

Zajęcia dydaktyczne połączone z działaniami profilaktycznymi to kolejny przykład współpracy Centrum Szkolenia Policji z Komendą Powiatowa Policji w Legionowie, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz ogólnego bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Działania te będą także kontynuowane w przyszłości.

Tekst i zdjęcia: mł. insp. Jarosław Zgierski/ZRD

  • znak drogowy - kontrola policyjna
  • policyjna akcja
  • kontrole pojazdów
  • policjanci kontrolują samochód ciężarowy
  • zajęcia dydaktyczne na drogach publicznych