Policjanci pierwszego kontaktu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci pierwszego kontaktu

Data publikacji 26.07.2019

Jest ich w całej Polsce ponad osiem tysięcy. Działają w przydzielonych im rejonach służbowych, które bardzo dobrze znają. Kontrolują miejsca wymagające szczególnego nadzoru ze strony Policji. Uzyskują informacje o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmują wobec nich działania mające na celu zmianę ich zachowania.

Utrzymują kontakty z osobami i instytucjami, które mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie społeczności lokalnej. Rozpoznają zjawiska i zdarzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizują zadania z zakresu profilaktyki społecznej, organizując i współuczestnicząc w spotkaniach z mieszkańcami swoich rejonów służbowych. Prowadzą zajęcia dla seniorów, uczniów szkół i przedszkolaków. Wskazują im sposoby unikania zagrożeń. Propagują bezpieczny, wolny od uzależnień styl życia. Kontrolują poziom bezpieczeństwa rodzin dotkniętych przemocą i uczestniczą w opracowywaniu planów pomocy dla nich. Poza tym jak wszyscy policjanci ścigają sprawców przestępstw i wykroczeń oraz dbają o przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego. Bardzo często realizują pomoce prawne dla sądów, prokuratur i jednostek Policji. Zdarza się, że zabezpieczają imprezy masowe, manifestacje i inne zgromadzenia. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że bez nich Policja nie mogłaby sprawnie funkcjonować.

Policjantki i policjanci  dzielnicowi, bo o nich tutaj mowa są nazywani policjantami pierwszego kontaktu. Często to z nimi pierwszymi mają styczność osoby, które potrzebują pomocy ze strony Policji. Ten kontakt jest kluczowy, ponieważ na jego podstawie ludzie wyrabiają sobie zdanie o funkcjonowaniu całej instytucji. Właściwie nawiązany i podtrzymany pozwala zbudować zaufanie do Policji i wytworzyć nić współpracy między Policją a Społeczeństwem. Kontakty z dzielnicowymi ułatwia fakt, że każdy z nich posiada służbowy telefon komórkowy. Każdy może w prosty sposób dowiedzieć się kto jest jego dzielnicowym i uzyskać jego numer telefonu komórkowego. Informacje te są dostępne między innymi na stronach internetowych jednostek Policji czy w aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Link do strony tutaj.

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się właśnie trzecia w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów dzielnicowych. Brało w niej udział 20 policjantek i policjantów z ośmiu policyjnych garnizonów. Przez miesiąc, pod okiem naszej kadry zdobywali wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywaniu ich jakże ważnych i wszechstronnych zadań. Absolwenci po zdaniu egzaminu końcowego otrzymali świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego.

Życzymy im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnych.

Tekst: asp. szt. Piotr Kaliński/ZSP