Warsztaty w Centralnej Bibliotece Policyjnej - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty w Centralnej Bibliotece Policyjnej

Data publikacji 02.07.2019

Dla pracowników Centralnej Biblioteki Policyjnej odbyły się warsztaty zatytułowane: „Kierunki zmian w opisie i wyszukiwaniu dokumentów bibliotecznych”, które poprowadziła pani Agata Kyzioł-Cieślak, kierownik Wydziału Opracowania Zbiorów Zwartych i Specjalnych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie.

     Podczas warsztatów omówiono dwa bloki tematyczne. W pierwszej części spotkania przedstawiono założenia „E-usługi OMNIS”. W ramach projektu Biblioteka Narodowa zapewnia instytucjom partnerskim bezpłatny dostęp do zbiorów wszystkich bibliotek w Polsce oraz do aktualnej oferty rynku wydawniczego, za pośrednictwem zintegrowanej multiwyszukiwarki OMNIS. Uczestnicy szkolenia byli szczególnie zainteresowani zagadnieniami: „POLONA w Chmurze dla bibliotek” oraz „POLONA w Chmurze dla naukowców”. Te dwie usługi dają bibliotekom, które współpracują z książnicą narodową, możliwość bezpłatnego tworzenia, przechowywania oraz udostępniania kolekcji własnych dokumentów w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Zapewniają także dostęp do wyszukiwania pełnotekstowego zeskanowanych obiektów oraz do innych przydatnych narzędzi pracy z  dokumentem.

     Drugi blok tematyczny poświęcono Deskryptorom Biblioteki Narodowej oraz różnicom pomiędzy wyszukiwarkami typu OPAC a wyszukiwarkami fasetowymi. Opracowanie zbiorów bibliotecznych za pomocą deskryptorów wiąże się z szybszym, łatwiejszym i bardziej efektywnym wyszukiwaniem dokumentów w katalogach bibliotecznych. Ten nowy język informacyjno-wyszukiwawczy jest stopniowo wdrażany w  Centralnej Bibliotece Policyjnej od czerwca 2018 r.

     Na spotkaniu omówiono także problemy związane z wdrażaniem koniecznych zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych. Warsztaty zaowocowały również wymianą doświadczeń między Centralną Biblioteką Policyjną a Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  oraz wspólnym poszukiwaniem praktycznych rozwiązań.

Tekst i zdjęcia: Paulina Ostrowska/CBP

  • Pani Agata Kyzioł-Cieślak prowadząca warsztaty w CBP
  • Pracownicy CBP podczas szkolenia
  • Widok strony startowej Katalogu Biblioteki Narodowej- wyszukiwarka OMNIS
  • Widok strony głównej Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA
  • Widok strony głównej Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA