Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Interwencje wobec osób agresywnych i szczególnie niebezpiecznych

Data publikacji: Data publikacji 04.02.2019

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i szczególnie niebezpiecznych. Uczestniczyli w niej policjanci służby prewencji reprezentujący garnizony z całego kraju.

     W czasie dziesięciodniowych zajęć funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji, szkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy. Omówiono również zagadnienia dotyczące psychologicznych aspektów kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub będących pod wpływem substancji psychoaktywnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z taktyki zatrzymywania osób w pomieszczeniach, realizowane w obiektach symulatoryjnych CSP z wykorzystaniem amunicji barwiącej typu FX. Policjanci stwierdzili, że zajęcia były dla nich niezwykle przydatne i wskazali na potrzebę częstszego uczestniczenia w tego rodzaju kursach doskonalenia zawodowego.

asp. szt.  Grzegorz Trędowski/ZIP

zdj. sierż. szt. Robert Karyś/ SDDiP