Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

I edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego – zakończona

Data publikacji 31.01.2019

W dniu 25 stycznia 2019 r. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyła się I edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P–1/19.

     17 funkcjonariuszy Policji ukończyło pierwszą w CSP tegoroczną edycję dwutygodniowego kursu specjalistycznego, adresowanego do funkcjonariuszy pełniących funkcję oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Podczas zajęć dydaktycznych słuchacze uzupełniali, aktualizowali i pogłębiali swoją wiedzę, a także podnosili kompetencje i kwalifikacje zawodowe w tym obszarze, przygotowując się tym samym do profesjonalnej realizacji zadań, które na co dzień wykonują w jednostkach macierzystych.

     Program kursu obejmował przede wszystkim zajęcia z zakresu materialnego i procesowego prawa wykroczeń, w tym tematykę dotyczącą prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, kierowania i popierania przed sądem wniosków o ukaranie, a także stosowania zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Szczególnie ważnym i cennym doświadczeniem zawodowym była możliwość wzięcia aktywnego udziału w symulacji rozprawy sądowej, podczas której słuchacze występowali w różnych rolach procesowych.

     Zajęcia na kursie specjalistycznym poprowadzili nauczyciele policyjni z komórek dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji – Zakładu Służby Kryminalnej, Zakładu Ruchu Drogowego, Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii, którzy podzielili się ze słuchaczami wiedzą i doświadczeniem, niezbędnym do wykonywania zadań przez oskarżycieli publicznych w sposób rzetelny i profesjonalny.

     Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych, pozwoliła uczestnikom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyta przez słuchaczy wiedza oraz nabyte umiejętności bez wątpienia znajdą zastosowanie podczas realizacji bieżących zadań służbowych, a także przyczynią się do dalszego doskonalenia przyjętych standardów i usprawnienia pracy funkcjonariuszy.

 

podinsp. Ewa Jakimiuk/ZSK
zdj.: sierż. szt. Robert Karyś/SDDiP