Podsumowanie roku 2018 w Wydziale Inwestycji i Remontów - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie roku 2018 w Wydziale Inwestycji i Remontów

Data publikacji 25.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 r., w obecności Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Anny Gołąbek, dokonano podsumowania działalności Wydziału Inwestycji i Remontów w 2018 r. Omówiono tematykę związaną z utrzymaniem nieruchomości, gospodarką mieszkaniową, a także zadania konserwacyjno-remontowe realizowane przez pracowników Warsztatów. Jednakże najważniejszym zagadnieniem była realizacja zadań inwestycyjno-remontowych.

     W ramach działalności inwestycyjnej w ubiegłym roku nadzorowano siedem zamierzeń inwestycyjnych finansowanych z Programu Modernizacji Policji na lata 2017–2020, z których dwa, „Budowa symulatorni do działań specjalnych na terenie CSP w Legionowie” oraz „Przebudowa budynku kojców dla psów tropiących według założeń mantrailingu wraz z adaptacją terenu przyległego zlokalizowanego na terenie ZKP w Sułkowicach”, zostały ukończone. Pozostałe zadania planowane są do zakończenia w latach 2019–2020.

     Natomiast w ramach działalności remontowej w ubiegłym roku zrealizowano trzydzieści zadań o łącznej wartości 1 346 943 zł. Do najważniejszych należały: „Remont budynku nr 43 (pomieszczenia zajmowane przez służbę dyżurną) na terenie CSP w Legionowie”, „Remont budynków nr 15 i 29 na terenie CSP w Legionowie”, „Dostosowanie systemu monitoringu obiektów do potrzeb użytkownika na terenie CSP w Legionowie”, „Naprawa istniejących linii oświetlenia zewnętrznego na terenie CSP w Legionowie” oraz „Remont sanitariatów w budynku nr 2 na terenie CSP w Legionowie”.

     Zadania podejmowane w ramach działalności inwestycyjno-remontowej mają na celu poprawę warunków realizacji zajęć praktycznych, a także warunków wykonywania służby i pracy.

     Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów nadkom. Zbigniew Okulski uznał, iż największym sukcesem w ubiegłym roku było utrzymanie w sprawności technicznej infrastruktury technicznej CSP, co pozwoliło na niezakłóconą realizację procesu dydaktycznego.

 

Agnieszka Chojecka/WIiR
zdj. sierż. szt. Robert Karyś/SDDiP