O ochronie dóbr kultury. Konferencja - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O ochronie dóbr kultury. Konferencja

Data publikacji 13.09.2018

W dniach 6 - 7 września br., przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji uczestniczyli w konferencji nt. „Zwalczanie przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu”.

     Konferencja, w której wzięli udział podinsp. Dariusz Baj z Zakładu Służby Kryminalnej oraz podkom. Marek Gałęziowski z Zakładu Szkoleń Specjalnych, odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przewodniczył jej dziekan wydziału.

     Wśród prelegentów byli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Straży Granicznej, Policji oraz wyższych uczelni z kraju. Prelegenci otrzymali wydanie „Kwartalnika Policyjnego” (czasopismo wydawane przez CSP) poświęcone ochronie zabytków kultury.

podkom. Marek Gałęziowski/ZSS

zdj. podinsp. Dariusz Baj/ZSK