Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczął się kurs instruktorski w zakresie taktyki i techniki interwencji

Data publikacji 06.09.2018

W dniu 3 września br. w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się pierwsza tegoroczna edycja kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji oznaczona symbolem TITS – 1/18.

     Na kurs zostało skierowanych jedenastu funkcjonariuszy, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne mające formę egzaminu praktycznego. Wyłonieni funkcjonariusze przewidziani są do prowadzenia zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji w jednostkach terenowych.

     Podczas szkolenia uczestnicy kursu będą doskonalić  umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego, posługiwania się pałkami służbowymi i innymi śpb. Zdobędą też umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji oraz taktyki zatrzymywania osób. Oprócz tego, program kursu zawiera podstawy prawne i zasady przeprowadzania interwencji, pierwszą pomoc przedmedyczną, a także metodykę prowadzenia zajęć.

Opracował: asp. Arkadiusz Bordzio