Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań

Data publikacji 06.09.2018

W dniu 03 września br. w Centrum Szkolenia Policji zaczęła się druga edycja kursu specjalistycznego dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji, realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu.

Do udziału w kursie zostało zakwalifikowanych 16 policjantów pełniących służbę w jednostkach antyterrorystycznych oraz Centralnym Biurze Śledczym Policji, którzy pozytywnie zakończyli egzamin kwalifikacyjny.

Przez trzy tygodnie policjanci pod okiem doświadczonej kadry będą nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu wybranych elementów metodyki szkolenia, standaryzacji wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Uwieńczeniem wysiłków słuchaczy będzie egzamin instruktorski składający się z testu wiedzy ogólnej oraz realizacji zajęć praktycznych z grupą policjantów.

Zajęcia zostaną przeprowadzone przez wykładowców Zakładu Interwencji Policyjnych Centrum Szkolenia wraz z doświadczonymi  policjantami z jednostek antyterrorystycznych: Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu.

 

Opracował: podkom. Jakub Konieczny