Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego

Data publikacji 04.09.2018

W dniu 29 sierpnia br., w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 81 nowych słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego oznaczonego symbolem SZP – 6/18 rozpoczęło pierwszy etap swojej edukacji zawodowej, podczas której będą zdobywać umiejętności niezbędne do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Policji.

Słuchaczy podczas uroczystej inauguracji powitał Zastępca Komendant ds. Dydaktycznych insp. Marcin Szyndler oraz kadra dydaktyczno-wychowawcza szkoły. W swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta gratulował słuchaczom rozpoczęcia edukacji zawodowej w CSP  oraz życzył wytrwałości. W dalszej części uroczystości odczytano list Komendanta Głównego Policji skierowany do rozpoczynających naukę słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego.

Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu na temat obchodzonej w bieżącym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległość, który przeprowadził mł. insp. Jarosław Zgierski.

Słuchaczom szkolenia oznaczonego symbolem SZP – 6/18 życzymy jak najlepszych wyników w nauce oraz wielu powodów do uśmiechu i radości.

 

podkom. Leszek Dąbrowski, WODiD

zdjęcia:  st. asp. Marcin Grzeszyk, WODiD