Strzelali z samochodu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Strzelali z samochodu

Data publikacji 27.12.2017

Jak wskazuje praktyka część zdarzeń, podczas których funkcjonariusze używają lub wykorzystują broń palną łączy się z interwencjami z wykorzystaniem pojazdów służbowych. Konsekwencją tego typu sytuacji było opracowanie w Centrum Szkolenia Policji „Programu warsztatów doskonalących umiejętności posługiwania się bronią palną podczas interwencji z wykorzystaniem pojazdu służbowego”, realizowanych centralnie w formie innego przedsięwzięcia. Pierwsza edycja warsztatów odbyła się w CSP, w dniach 18 – 22 grudnia.

     Celem warsztatów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności policjantów służby prewencyjnej z zakresu interwencji policyjnych, w szczególności w kontekście użycia lub wykorzystania broni palnej podczas pościgu prowadzonego pojazdem służbowym. Poza tym podczas zajęć wypracowywane są rozwiązania taktyczne, których stosowanie podnosi poziom bezpieczeństwa fizycznego interweniujących funkcjonariuszy. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje nie tylko zagadnienia taktyki i technik posługiwania się bronią palną, lecz również zagadnienia dotyczące:

  1. użycia lub wykorzystania broni palnej;
  2. taktyki zatrzymywania osób poruszających się pojazdami;
  3. udzielania pierwszej pomocy osobom rannym w wyniku użycia lub wykorzystania broni palnej oraz ofiarom wypadków komunikacyjnych;
  4. techniki jazdy samochodem osobowym.

     W grudniowych zajęciach uczestniczyło 16 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji. Dzięki przychylności komendanta stołecznego Policji współprowadzącym zajęcia był instruktor z warszawskiego Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, którego wiedza i bogate doświadczenie zawodowe bez wątpienia przyczyniły się do osiągnięcia celów kształcenia.

     Dzięki udziałowi w warsztatach funkcjonariusze zostali jeszcze lepiej przygotowani do wykonywania obowiązków służbowych, co z pewnością przyczyni się również do podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa fizycznego podczas interwencji.

mł. insp. Grzegorz Winnicki/kierownik ZIP

zdjęcia: M. Mazewski/ZSS