Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoliliśmy specjalistów od realizacji konwojów i doprowadzeń osób

Data publikacji 22.12.2017

W Centrum Szkolenia Policji w 2017 r. przeszkolono łącznie 62 funkcjonariuszy na trzech edycjach kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób.

W dniu 19 grudnia 2017 r. zakończyła się ostatnia tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób, oznaczona symbolem „KIDO-3/2017”. Podczas ponad dwutygodniowego pobytu w CSP słuchacze poznawali i doskonali umiejętności z zakresu: prawnych i praktycznych aspektów realizacji konwojów i doprowadzeń osób, psychologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji.

Opiekunem dydaktycznym grupy szkoleniowej był mł. wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej asp. Przemysław Winnicki.

Wszyscy słuchacze zostali dopuszczeni do egzaminu końcowego, który zdali uzyskując wysokie oceny i otrzymali świadectwa potwierdzające ukończenie kursu.

Gratulujemy doskonałych osiągnięć w nauce i życzymy kolejnych sukcesów w służbie.

 

                                                                                                                                                                                   Zdjęcia i tekst

                                                                                                          asp. Przemysław Winnicki/Zakład Służby Prewencyjnej