Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji 11.12.2017

W Centrum Szkolenia Policji, w ramach corocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przeprowadzono wykład, w którym uczestniczyli słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego. Przedsięwzięcie jest konsekwencją realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji ujętych w „Głównych kierunkach działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016-2018.”

     Wykład, pod intrygującym tytułem "Psychologia zła", przygotował Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka – st. sierż. Jerzy Mielniczek. Prowadzący omówił wpływ uwarunkowań środowiskowych na skłonność człowieka do krzywdzenia innych. Odwołując się do klasycznych eksperymentów nad wpływem społecznym oraz oddziaływaniem autorytetu na zachowanie ludzi, zwrócił w nim uwagę na rolę każdego z funkcjonariuszy Policji w podejmowaniu działań na rzecz przestrzegania i respektowania praw i wolności człowieka.

     Warto przypomnieć, że tematyka antydyskryminacyjna jest na bieżąco realizowana na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania. Zagadnienie to włączone zostało także do szkolenia zawodowego podstawowego. Ponadto, każdy nauczyciel policyjny podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązywania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej kształtuje w tym zakresie pożądane postawy i zachowania funkcjonariuszy. Obowiązek ten został wpisany do programów nauczania na kursach doskonalenia zawodowego.

st. sierż. Jerzy Mielniczek/SDDiP